Om bolaget (MMP.UN)

Precious Metals And Mining Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  2,20
 • Sälj
  2,22
 • Senast
  2,21
 • Högst
  2,21
 • Lägst
  2,17
 • Antal
  13 800
 • Tid
  21:59:59

Precious Metals and Mining Trust

Precious Metals and Mining Trust är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar i huvudsak i metall- och gruvindustrin i Kanada. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
James Dutkiewicz
Ordförande
James Dutkiewicz
Hemsida
https://ci.co...
Bransch
Finans
Börsvärde
30 901 636 CAD
Precious Metals And Mining Trust
13 982 641 aktier
Totalt
13 982 641 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-03-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-13
2020-09-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-28
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-07-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-30
 • Utdelningsdag: 2020-08-14
2020-06-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-28
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,86 0,15 0,26 12,41 46,98
180 Degree Capital Corp -0,41 -1,36 -2,81 5,22 51,25
1st Constitution Bancorp -0,74 -0,58 8,15 8,52 56,69
1st Source Corp -0,25 -0,10 0,59 13,63 53,64
360 DigiTech Inc 0,21 -7,95 -3,15 22,15 185,78
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 -7,14 -27,78 116,67
A-Mark Precious Metals Inc 4,23 5,97 13,30 19,25 184,14
ABG Sundal Collier Holding 0,61 -3,76 -8,38 23,49 135,63
ABN Amro Bank NV -0,31 0,66 3,53 26,20 65,76
Aareal Bank AG 0,60 -0,26 -6,34 20,72 63,47
Aberdeen International Inc -5,71 -19,51 -37,74 -44,07 450,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-03-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
19,59
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
99,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
21,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
1,80
Nettomarginal %
92,97
Andel utdelad vinst %
37,50