Om bolaget (MMP.UN)

Precious Metals And Mining Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  1,46
 • Sälj
  1,48
 • Senast
  1,48
 • Högst
  1,49
 • Lägst
  1,46
 • Antal
  9 600
 • Tid
  21:59:58

Precious Metals and Mining Trust

Precious Metals and Mining Trust är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar i huvudsak i metall- och gruvindustrin i Kanada. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
James Dutkiewicz
Ordförande
James Dutkiewicz
Hemsida
https://ci.com
Bransch
Finans
Börsvärde
25 372 545 CAD
Precious Metals And Mining Trust
17 143 612 aktier
Totalt
17 143 612 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-30
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
2019-09-27
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-08-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-29
 • Utdelningsdag: 2019-09-13
2019-07-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-30
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-06-27
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-30
 • Utdelningsdag: 2019-06-14
2019-04-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-03-28
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-27
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-27
 • Utdelningsdag: 2019-03-15
2019-01-30
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-15
2018-12-28
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,02 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-28
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-29
Ordinarie utdelning Precious Metals And Mining Trust
 • Utdelning/aktie: 0,02 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-29
 • Utdelningsdag: 2018-12-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,33 -0,70 3,13 15,25 16,78
1347 Property Insurance Holdings Inc 1,97 0,43 1,53 -9,71 -12,59
180 Degree Capital Corp 0,93 -3,98 1,88 0,00 6,90
1st Constitution Bancorp 0,36 -0,05 1,25 11,32 -3,10
1st Source Corp 0,06 -0,78 4,02 12,93 7,88
360 Finance Inc 0,58 -10,32 -5,49 -17,94 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,95 -0,19 -2,48 -24,29 -16,07
ABG Sundal Collier Holding 0,30 0,00 -3,14 5,61 -32,47
ABN Amro Bank NV -0,64 -4,57 -0,25 0,08 -26,25
Aareal Bank AG 1,48 -9,87 -6,48 6,24 -8,64
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -22,22 -30,00 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-