Om bolaget (RIB.UN)

Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  16,43
 • Sälj
  16,65
 • Senast
  16,65
 • Högst
  16,65
 • Lägst
  16,43
 • Antal
  1 200
 • Tid
  21:59:32

Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund

Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar i huvudsak i obligationer i Kanada. Fonden grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
John H. Simpson
Ordförande
John H. Simpson
Hemsida
http://www.ri...
Bransch
-
Börsvärde
240 009 550 CAD
Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
14 414 988 aktier
Totalt
14 414 988 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-28
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-28
 • Utdelningsdag: 2019-12-13

Tidigare händelser

2019-10-30
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-30
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
2019-09-27
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-08-29
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-29
 • Utdelningsdag: 2019-09-13
2019-07-30
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-30
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-06-27
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-30
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-30
 • Utdelningsdag: 2019-06-14
2019-04-29
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-03-28
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-27
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-27
 • Utdelningsdag: 2019-03-15
2019-01-30
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-15
2018-12-28
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-28
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-12-28
Bonusutdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,1175 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-28
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-29
Ordinarie utdelning Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund
 • Utdelning/aktie: 0,053 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-29
 • Utdelningsdag: 2018-12-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-