Om bolaget (META)

National Access Cannabis Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,05 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,470
 • Sälj
  0,480
 • Senast
  0,470
 • Högst
  0,490
 • Lägst
  0,465
 • Antal
  123 530
 • Tid
  22:00:00

National Access Cannabis

National Access Cannabis Corp är ett cannabisföretag som äger och driver medicinska kliniker i Kanada. Företaget erbjuder utbildningstjänster och medicinska cannabisbehandlingar för patienter genom ett nätverk av läkare och vårdpersonal. Företaget driver en kedja av cannabisbutiker, som säljer och distribuerar cannabisrelaterade produkter i provinserna Alberta och Manitoba.
VD
Mark Goliger
Ordförande
Marc Lustig
Hemsida
http://www.na...
Bransch
-
Börsvärde
89 728 421 CAD
National Access Cannabis Corp
188 901 941 aktier
Totalt
188 901 941 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-80,00
Balanslikviditet
0,95
Räntabilitet totalt kapital %
-20,00
Kassalikviditet
0,95
Ändring eget kapital %
76,00
Soliditet %
24,00
Ändring totalt kapital %
5,10
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,03
Rörelsemarginal %
-455,00
Kundfordringar oms. hast.
0,30
Nettomarginal %
-470,00
Andel utdelad vinst %
-