Om bolaget (QUIA)

QuiaPEG Pharmaceuticals

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,52 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  3,25
 • Sälj
  3,29
 • Senast
  3,25
 • Högst
  3,30
 • Lägst
  3,25
 • Antal
  12 776
 • Tid
  15:08:50

QuiaPEG Pharmaceut.

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

VD
Marcus Bosson
Ordförande
Sten Thor Kroyer
Hemsida
www.quiapeg.com
Bransch
-
Börsvärde
94 514 821 SEK
QuiaPEG Pharmaceuticals
28 640 855 aktier
Totalt
28 640 855 aktier
Introdatum
2005-06-21

Kommande händelser

2019-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-29
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning QuiaPEG Pharmaceuticals
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-22
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 724 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 402 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 6 402 000
Kassa och bank 5 863 000
Summa omsättningstillgångar 6 322 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 6 038 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 500 000
Kortfristiga skulder 4 186 000
Årets resultat -4 468 000
Total fakturering 3 933 000
Rörelseresultat -3 877 000
Summa finansnetto -591 000
Resultat efter finansiella poster -4 468 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Anders Vedin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,95 %
 • Röstandel: 3,95 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2018-06-30
 • Vem: Marcus Bosson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,19 %
 • Röstandel: 10,19 %
2018-06-30
 • Vem: Marek Kwiatkowski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,33 %
 • Röstandel: 23,33 %
2018-06-30
 • Vem: Thomas Pollare
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
Ägare Kapital % Röster %
Marek Kwiatkowski 23,33 23,33
Marcus Bosson 10,19 10,19
Avanza Pension 4,85 4,85
Anders Vedin 3,95 3,95
Thomas Pollare 2,52 2,52
Stefan Persson 2,42 2,42
Johan Thorell 1,81 1,81
Niclas Löwgren 1,11 1,11
Peter Börjesson 0,85 0,85
Nordnet Pensionsförsäk... 0,77 0,77
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-6,56
Räntabilitet eget kapital %
-36,50
Balanslikviditet
1,51
Räntabilitet totalt kapital %
-22,27
Kassalikviditet
1,51
Ändring eget kapital %
-67,26
Soliditet %
47,45
Ändring totalt kapital %
-42,40
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-98,58
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-113,60
Andel utdelad vinst %
-