Om bolaget (QUIA)

QuiaPEG Pharmaceuticals

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,29 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,14
 • Högst
  3,14
 • Lägst
  2,95
 • Antal
  76 872
 • Tid
  17:29:46

QuiaPEG Pharmaceut.

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

VD
Marcus Bosson
Ordförande
Sten Thor Kroyer
Hemsida
www.quiapeg.com
Bransch
-
Börsvärde
87 068 199 SEK
QuiaPEG Pharmaceuticals
28 640 855 aktier
Totalt
28 640 855 aktier
Introdatum
2005-06-21

Kommande händelser

2018-11-23
Delårsrapport
2019-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-29
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning QuiaPEG Pharmaceuticals
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-22
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
22 090 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 498 000
Summa anläggningstillgångar 2 498 000
Kassa och bank 17 998 000
Summa omsättningstillgångar 19 592 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 18 441 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 3 649 000
Årets resultat 9 595 000
Total fakturering 1 993 000
Rörelseresultat -961 000
Summa finansnetto 10 556 000
Resultat efter finansiella poster 9 595 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Anders Vedin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,95 %
 • Röstandel: 3,95 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2018-06-30
 • Vem: Marcus Bosson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,19 %
 • Röstandel: 10,19 %
2018-06-30
 • Vem: Marek Kwiatkowski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,33 %
 • Röstandel: 23,33 %
2018-06-30
 • Vem: Thomas Pollare
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Vedin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,56 %
 • Röstandel: 4,56 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,41 %
 • Röstandel: 6,41 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2017-12-31
 • Vem: Marek Kwiatkowski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 29,51 %
 • Röstandel: 29,51 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Pollare
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,81 %
 • Röstandel: 2,81 %
Ägare Kapital % Röster %
Marek Kwiatkowski 23,33 23,33
Marcus Bosson 10,19 10,19
Avanza Pension 4,85 4,85
Anders Vedin 3,95 3,95
Thomas Pollare 2,52 2,52
Stefan Persson 2,42 2,42
Johan Thorell 1,81 1,81
Niclas Löwgren 1,11 1,11
Peter Börjesson 0,85 0,85
Nordnet Pensionsförsäk... 0,77 0,77
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-6,56
Räntabilitet eget kapital %
-36,50
Balanslikviditet
1,51
Räntabilitet totalt kapital %
-22,27
Kassalikviditet
1,51
Ändring eget kapital %
-67,26
Soliditet %
47,45
Ändring totalt kapital %
-42,40
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-98,58
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-113,60
Andel utdelad vinst %
-