Om bolaget (QUIA)

QuiaPEG Pharmaceuticals

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  1,940
 • Sälj
  1,990
 • Senast
  1,940
 • Högst
  2,04
 • Lägst
  1,940
 • Antal
  39 620
 • Tid
  10:31:32

QuiaPEG Pharmaceut.

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

VD
Marcus Bosson
Ordförande
Sten Thor Kroyer
Hemsida
www.quiapeg.com
Bransch
-
Börsvärde
55 563 258 SEK
QuiaPEG Pharmaceuticals
28 640 855 aktier
Totalt
28 640 855 aktier
Introdatum
2005-06-21

Kommande händelser

2018-08-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-06-29
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning QuiaPEG Pharmaceuticals
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-22
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-30
Delårsrapport
2017-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
22 090 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 498 000
Summa anläggningstillgångar 2 498 000
Kassa och bank 17 998 000
Summa omsättningstillgångar 19 592 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 18 441 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 3 649 000
Årets resultat 9 595 000
Total fakturering 1 993 000
Rörelseresultat -961 000
Summa finansnetto 10 556 000
Resultat efter finansiella poster 9 595 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Anders Vedin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,56 %
 • Röstandel: 4,56 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,41 %
 • Röstandel: 6,41 %
2017-12-31
 • Vem: Marek Kwiatkowski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 29,51 %
 • Röstandel: 29,51 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Pollare
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,81 %
 • Röstandel: 2,81 %
Ägare Kapital % Röster %
Marek Kwiatkowski 29,51 29,51
Avanza Pension 6,41 6,41
Anders Vedin 4,56 4,56
Stefan Persson 4,08 4,08
Thomas Pollare 2,81 2,81
Johan Thorell 2,29 2,29
Leif Niclas Fredrik Lö... 1,40 1,40
Michael Mattsson 1,19 1,19
Nordnet Pensionsförsäk... 1,13 1,13
Richard Bagge 1,13 1,13
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-6,56
Räntabilitet eget kapital %
-36,50
Balanslikviditet
1,51
Räntabilitet totalt kapital %
-22,27
Kassalikviditet
1,51
Ändring eget kapital %
-67,26
Soliditet %
47,45
Ändring totalt kapital %
-42,40
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-98,58
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-113,60
Andel utdelad vinst %
-