Om bolaget (ISD)

iSIGN Media Solutions Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -20,00 %
 • Utv. idag CAD
  -0,010 CAD
 • Köp
  0,040
 • Sälj
  0,050
 • Senast
  0,040
 • Högst
  0,050
 • Lägst
  0,040
 • Antal
  334 250
 • Tid
  22:00:03

iSign Media Solutions

iSign Media Solutions är ett kanadensiskt teknikbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av interaktiva reklamtjänster som vidare används i olika fysiska butiker. Bolaget levererar exempelvis annonser till mobiltelefoner med Bluetooth-anslutning, och kunderna återfinns huvudsakligen inom detaljhandeln, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Joe Kozar
Ordförande
Alex Romanov
Hemsida
http://p3nlhc...
Bransch
-
Börsvärde
11 329 889 CAD
iSIGN Media Solutions Inc
226 597 786 aktier
Totalt
226 597 786 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-01-28
Bolagsstämma
2021-09-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,99
Balanslikviditet
1,54
Räntabilitet totalt kapital %
-916,13
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-3 610,48
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-