Om bolaget (SDET)

SensoDetect

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,590
 • Sälj
  0,628
 • Senast
  0,590
 • Högst
  0,610
 • Lägst
  0,590
 • Antal
  80 000
 • Tid
  09:15:53

SensoDetect

SensoDetect är specialiserade inom utvecklingen av utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används huvudsakligen inom psykiatrin vid behandling av patienter för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs sedan mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Martin Linde
Ordförande
Per-Ola Rosenqvist
Hemsida
https://senso...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
21 143 354 SEK
SensoDetect
35 836 194 aktier
Totalt
35 836 194 aktier
Introdatum
2009-11-24

Kommande händelser

2019-08-15
Extra bolagsstämma
2019-08-19
Delårsrapport
2019-11-11
Delårsrapport
2020-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Delårsrapport
2019-05-03
Ordinarie utdelning SensoDetect
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: -
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-12
Delårsrapport
2018-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,13 0,37 2,64 -1,91 4,61
2cureX 6,89 7,59 4,49 3,16 90,87
A1M Pharma -1,35 38,49 104,67 143,33 -43,12
ADDvise Group A 3,42 2,54 5,22 -40,10 -39,50
ADDvise Group B 1,88 2,52 2,52 9,40 -37,31
Acarix -0,22 -4,67 2,28 19,10 -22,05
AcouSort -6,31 -7,82 0,38 -8,86 -5,65
Active Biotech 3,02 1,41 6,74 -1,67 -30,51
AcuCort 4,92 0,31 2,56 -8,57 37,34
AddLife B -1,09 -3,89 -2,16 9,24 32,04
AdderaCare 0,00 -2,64 -11,68 -20,91 -20,91
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,77
Balanslikviditet
1,33
Räntabilitet totalt kapital %
-1,00
Kassalikviditet
1,33
Ändring eget kapital %
-0,44
Soliditet %
0,55
Ändring totalt kapital %
-0,41
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-