Om bolaget (SDET)

SensoDetect

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,41 %
 • Utv. idag SEK
  -0,040 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,700
 • Högst
  0,740
 • Lägst
  0,700
 • Antal
  107 831
 • Tid
  17:29:39

SensoDetect

SensoDetect är specialiserade inom utvecklingen av utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används huvudsakligen inom psykiatrin vid behandling av patienter för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs sedan mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Jonas Hagberg
Ordförande
Martin Linde
Hemsida
https://senso...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
44 197 972 SEK
SensoDetect
59 726 990 aktier
Totalt
59 726 990 aktier
Introdatum
2009-11-24

Kommande händelser

2020-08-28
Delårsrapport
2020-11-27
Delårsrapport
2021-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-06-30
Ordinarie utdelning SensoDetect
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-30
 • Utdelningsdag: -
2020-06-29
Bolagsstämma
2020-05-04
Delårsrapport
2020-02-17
Årsrapport
2019-11-11
Delårsrapport
2019-08-19
Delårsrapport
2019-08-15
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,82 1,30 8,31 13,47 7,20
10X Genomics Inc -3,98 -1,38 5,03 31,69 -
111 Inc -3,86 -2,70 1,73 -13,25 27,06
1Life Healthcare Inc -8,51 1,06 28,97 90,78 -
22nd Century Group Inc 2,61 -1,84 -13,11 7,53 -61,42
2cureX -3,47 9,86 50,00 52,94 27,45
9 Meters Biopharma Inc -8,48 -13,45 -16,25 - -
ABIOMED Inc 0,02 -0,07 9,52 64,12 0,71
Abbott Laboratories 0,11 0,81 4,66 4,50 10,99
Abbvie Inc 1,08 -1,54 5,92 19,09 39,39
Abeona Therapeutics Inc -4,98 -15,63 -3,05 10,42 -31,58
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 10,00 10,00
Nordnet Pensionsförsäk... 9,24 9,24
Thomas Erik Frithiof H... 7,71 7,71
Aaro Pellervo Nurkkala 5,23 5,23
Daniel Frisk 3,40 3,40
Johan Möllerström Med... 3,23 3,23
Karl Vilhelm Gustaf Lu... 3,02 3,02
Tore Robertsson 2,79 2,79
Johan Granath 2,10 2,10
Lars Gunnarsson 1,54 1,54
Datum för årsredovisning
2020-05-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-76,79
Balanslikviditet
141,90
Räntabilitet totalt kapital %
-60,62
Kassalikviditet
141,90
Ändring eget kapital %
56,20
Soliditet %
74,65
Ändring totalt kapital %
15,65
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-