Om bolaget (SDET)

SensoDetect

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,920
 • Sälj
  0,948
 • Senast
  0,928
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:58:13

SensoDetect

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Bolaget har ett egenutvecklat mätinstrument, SD-BERA, med en hög känslighet att indikera schizofreni och ADHD. SensoDetects hemmamarknad är Skandinavien, men bolaget har planer på att senare utöka försäljningen till resterande Europa, och sedan även USA samt Asien.

VD
Martin Linde
Ordförande
PO Rosenqvist
Hemsida
www.sensodete...
Bransch
-
Börsvärde
28 747 354 SEK
SensoDetect
30 977 753 aktier
Totalt
30 977 753 aktier
Introdatum
2009-11-24

Kommande händelser

2019-06-13
Delårsrapport
2019-08-19
Delårsrapport
2019-11-11
Delårsrapport
2020-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning SensoDetect
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: -
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-12
Delårsrapport
2018-11-09
Extra bolagsstämma
2018-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 034 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 563 000
Materiella anläggningstillgångar 7 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 4 570 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 4 356 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 087 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 600 000
Kortfristiga skulder 3 346 000
Årets resultat -8 746 000
Total fakturering 77 000
Rörelseresultat -8 559 000
Summa finansnetto -187 000
Resultat efter finansiella poster -8 746 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,16 %
 • Röstandel: 13,16 %
2018-06-30
 • Vem: Karl Vilhelm Gustaf Lundin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,25 %
 • Röstandel: 3,25 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,17 %
 • Röstandel: 11,17 %
2018-06-30
 • Vem: Thomas Erik Frithiof Holmgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,46 %
 • Röstandel: 4,46 %
2018-06-30
 • Vem: UCCU
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,48 %
 • Röstandel: 23,48 %
Ägare Kapital % Röster %
UCCU 23,48 23,48
Avanza Pension 13,16 13,16
Nordnet Pensionsförsäk... 11,17 11,17
Thomas Erik Frithiof H... 4,46 4,46
Karl Vilhelm Gustaf Lu... 3,25 3,25
Lars Gunnarsson 2,97 2,97
Recall Capital Nordic AB 2,69 2,69
Inger Holmgren 1,74 1,74
Johan Granath 1,62 1,62
Johan Möllerström 1,53 1,53
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-427,81
Balanslikviditet
0,65
Räntabilitet totalt kapital %
-117,29
Kassalikviditet
0,65
Ändring eget kapital %
-57,18
Soliditet %
18,76
Ändring totalt kapital %
-21,98
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-2 892,94
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-2 892,94
Andel utdelad vinst %
-