Om bolaget (BMK)

MacDonald Mines Exploration Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,060
 • Sälj
  0,070
 • Senast
  0,065
 • Högst
  0,070
 • Lägst
  0,060
 • Antal
  630 719
 • Tid
  21:59:58

MacDonald Mines Exploration

MacDonald Mines Exploration är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar idag med prospektering och vidare utvinning av diverse råvaror och metaller. Störst andel av råvarorna består av guld- och basmetaller, samt koppar, zink och silver. Verksamheten drivs huvudsakligen inom den nordamerikanska marknaden, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar.
VD
Quentin Yarie
Ordförande
Quentin Yarie
Hemsida
https://macdo...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
13 864 128 CAD
MacDonald Mines Exploration Ltd
213 294 290 aktier
Totalt
213 294 290 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-07-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,42 -1,33 0,92 4,03 12,78
5N Plus Inc 2,16 6,05 17,37 97,08 128,50
A.I.S Resources Ltd 0,00 6,67 0,00 14,29 100,00
Abacus Mining and Exploration Corp 0,00 11,11 25,00 7,14 15,38
Abcourt Mines Inc 0,00 0,00 16,00 -12,12 123,08
Aben Resources Ltd 7,69 0,00 -6,67 16,67 -12,50
AbraPlata Resource Corp -2,20 8,54 9,88 41,27 345,00
Academy Metals Inc 0,00 -4,76 -4,76 17,65 -33,33
Acadian Timber Corp 0,38 3,51 11,68 18,42 6,16
Adamera Minerals Corp -10,53 -5,56 0,00 21,43 142,86
AdvanSix Inc 0,29 -2,42 19,49 49,70 95,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-