Om bolaget (ON)

ON Semiconductor Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,13 %
 • Utv. idag USD
  -0,03 USD
 • Köp
  23,10
 • Sälj
  23,19
 • Senast
  23,13
 • Högst
  23,59
 • Lägst
  22,89
 • Antal
  4 631 242
 • Tid
  22:00:05

ON Semiconductor

ON Semiconductor levererar analog, standardlogiska och diskreta halvledare för data- och strömhantering. Bolaget erbjuder produkter inkluderande integrerade kretsar och analoga IC. ON Semiconductor erbjuder även diskreta halvledare i olika ytmonterings- och standardpaket. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Arizona, USA.
VD
Keith D. Jackson
Ordförande
Alan Campbell
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Teknik
Börsvärde
9 512 324 646 USD
ON Semiconductor Corp
410 722 135 aktier
Totalt
410 722 135 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-28
Delårsrapport
2019-08-05
Delårsrapport
2019-04-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 1,58 0,20 6,29 19,70
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -11,11 -23,81 -23,81 23,08
21Vianet Group Inc -2,18 2,72 -9,34 -15,23 -24,34
24SevenOffice 1,14 1,72 -1,12 32,58 107,26
3D Systems Corp -1,01 3,27 -3,71 3,88 -20,59
8x8 Inc 1,43 -6,22 -15,05 -23,82 -11,38
9F Inc -0,42 -0,83 -13,53 -6,39 -
A10 Networks Inc -1,24 0,47 -10,06 -18,06 -0,47
AAC Clyde Space -3,74 -8,94 5,73 28,18 28,68
Ability Inc -2,65 -3,83 46,86 -15,91 -75,00
Absolicon -1,44 -1,44 -1,80 -5,86 10,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-10-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
1,54
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
1,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
0,66
Bruttomarginal %
37,00
Varulagrets oms. hast.
0,22
Rörelsemarginal %
9,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
7,00
Andel utdelad vinst %
-