Om bolaget (ON)

ON Semiconductor Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,97 %
 • Utv. idag USD
  +0,67 USD
 • Köp
  17,49
 • Sälj
  17,57
 • Senast
  17,54
 • Högst
  17,73
 • Lägst
  17,13
 • Antal
  5 159 359
 • Tid
  22:00:59

ON Semiconductor

ON Semiconductor levererar analog, standardlogiska och diskreta halvledare för data- och strömhantering. Bolaget erbjuder produkter inkluderande integrerade kretsar och analoga IC. ON Semiconductor erbjuder även diskreta halvledare i olika ytmonterings- och standardpaket. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Arizona, USA.
VD
Keith D. Jackson
Ordförande
Alan Campbell
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Teknik
Börsvärde
6 924 787 444 USD
ON Semiconductor Corp
410 479 398 aktier
Totalt
410 479 398 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-05
Delårsrapport
2019-04-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 4,76 29,41
21Vianet Group Inc 0,59 -3,40 -10,03 -14,00 -27,91
24SevenOffice 2,09 -9,85 -7,28 6,93 118,66
2U Inc 0,06 9,57 -56,99 -60,06 -78,69
3D Systems Corp 4,27 -3,94 -22,91 -22,21 -64,46
58.com Inc 1,72 0,71 -8,68 -16,03 -19,23
5th Planet Games 0,00 1,72 -21,11 -5,33 -70,90
8x8 Inc 0,08 -1,55 -1,00 5,85 10,92
A10 Networks Inc 1,59 -1,54 -4,22 8,99 3,08
Ability Inc 4,43 -5,53 -32,01 -51,95 -86,83
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
2,42
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
1,41
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,68
Bruttomarginal %
38,00
Varulagrets oms. hast.
0,22
Rörelsemarginal %
14,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
12,00
Andel utdelad vinst %
-