Om bolaget (AGD)

Antioquia Gold Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,035
 • Sälj
  0,045
 • Senast
  0,045
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  21:17:20

Antioquia Gold

Antioquia Gold är ett kanadensiskt bolag verksamma inom prospektering och utvinning av mineraler. Bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar samt innehas ett flertal koncessioner. Mineralerna vidaresäljs till diverse industriella aktörer och verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro inom den sydamerikanska marknaden.
VD
Gonzalo de Losada
Ordförande
Gonzalo de Losada
Hemsida
http://www.an...
Bransch
-
Börsvärde
42 722 916 CAD
Antioquia Gold Inc
949 398 138 aktier
Totalt
949 398 138 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-27
Bolagsstämma

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
186,04
Balanslikviditet
7,07
Räntabilitet totalt kapital %
-14,63
Kassalikviditet
3,42
Ändring eget kapital %
-147,69
Soliditet %
-5,15
Ändring totalt kapital %
6,69
Kapitalomsättningshast.
17,13
Bruttomarginal %
-34,52
Varulagrets oms. hast.
21,63
Rörelsemarginal %
-55,95
Kundfordringar oms. hast.
5,38
Nettomarginal %
-85,38
Andel utdelad vinst %
-