Om bolaget (SNM)

ShaMaran Petroleum Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,040
 • Sälj
  0,045
 • Senast
  0,040
 • Högst
  0,040
 • Lägst
  0,040
 • Antal
  6 000
 • Tid
  18:09:54

ShaMaran Petroleum

ShaMaran Petroleum är ett kanadensiskt bolag verksamma inom olje- och gasindustrin. Idag innehas störst verksamhet inom Mellanöstern inom landsområdet som går under namnet Atrush. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från utvinning, distribution och vidareförsäljning. Huvudkontoret ligger i Vancouver, British Columbia.
VD
Adel Chaouch
Ordförande
Chris Bruijnzeels
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Energi
Börsvärde
628 166 990 SEK
ShaMaran Petroleum Corp
1 619 840 108 aktier
Totalt
2 173 588 201 aktier
Introdatum
2011-06-22

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-11-13
Bolagsstämma
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-12
Delårsrapport
2020-06-25
Ordinarie utdelning ShaMaran Petroleum Corp
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: -
2020-06-25
Ordinarie utdelning ShaMaran Petroleum Corp
 • Utdelning/aktie: 0,00 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: -
2020-06-24
Bolagsstämma
2020-05-11
Delårsrapport
2020-03-03
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,03 0,87 8,84 7,43 10,97
Abraxas Petroleum Corp 0,80 24,63 45,40 -33,77 -49,28
Adams Resources & Energy Inc 1,21 1,90 29,78 20,56 -14,16
Advantage Oil & Gas Ltd 0,47 8,00 -0,92 -4,00 -12,20
Aemetis Inc -0,49 1,49 -48,74 19,30 101,98
Africa Energy Corp 0,00 -2,44 -21,57 -21,57 40,35
Africa Energy Corp 3,68 -4,11 -19,88 -21,64 24,94
Africa Oil -0,87 1,79 23,91 2,70 -9,52
Africa Oil 1,29 5,36 22,24 1,70 -18,13
Akastor 2,94 12,90 13,86 12,43 -9,35
Aker 0,20 6,78 33,69 21,62 2,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2 168,58
Balanslikviditet
415,51
Räntabilitet totalt kapital %
-59,62
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-95,98
Soliditet %
2,32
Ändring totalt kapital %
-32,07
Kapitalomsättningshast.
27,89
Bruttomarginal %
41,87
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-180,30
Kundfordringar oms. hast.
1,28
Nettomarginal %
-213,73
Andel utdelad vinst %
-