Om bolaget (Y)

Alleghany Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,93 %
 • Utv. idag USD
  -22,70 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  753,30
 • Högst
  777,27
 • Lägst
  751,03
 • Antal
  44 463
 • Tid
  22:00:02

Alleghany

Alleghany är ett försäkringsbolag inblandad i fastighets- och skadeförsäkringsverksamhet. Bolaget tillhandahåller även återförsäkring till Alleghany-koncernens operativa enheter och dotterbolag som äger och förvaltar fastigheter i Sacramento, Kalifornien, liksom det bedriver företagsinvesteringar och andra aktiviteter. Bolaget grundades 1929 och har sitt huvudkontor i New York, New York.
VD
Weston M. Hicks
Ordförande
Jefferson W. Kirby
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
11 136 285 208 USD
Alleghany Corp
14 350 883 aktier
Totalt
14 350 883 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-04
Bonusutdelning Alleghany Corp
 • Utdelning/aktie: 15,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-04
 • Utdelningsdag: 2020-03-16

Tidigare händelser

2019-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -6,90 -2,41 1,62 11,69
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,55 -2,64 -3,32 17,66 -7,06
180 Degree Capital Corp -3,30 -3,30 -7,66 -4,65 6,22
1st Constitution Bancorp -1,14 -4,47 -8,85 -2,21 5,52
1st Source Corp -2,12 -4,39 -8,75 -11,79 -4,03
360 Finance Inc 2,01 -3,45 -12,51 3,31 -50,09
49 North Resources Inc 0,00 -11,11 -11,11 100,00 60,00
A-Mark Precious Metals Inc -2,23 5,39 11,80 -5,06 -27,06
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -6,47 -10,34 5,59 -10,88
Aareal Bank AG -2,92 -4,91 -4,98 2,06 1,58
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -22,22 -12,50 -30,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,04
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,14
Soliditet %
0,33
Ändring totalt kapital %
0,06
Kapitalomsättningshast.
0,34
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,12
Andel utdelad vinst %
-