Om bolaget (Y)

Alleghany Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,94 %
 • Utv. idag USD
  +7,26 USD
 • Köp
  392,55
 • Sälj
  -
 • Senast
  780,79
 • Högst
  783,88
 • Lägst
  773,90
 • Antal
  50 810
 • Tid
  22:00:04

Alleghany

Alleghany är ett försäkringsbolag inblandad i fastighets- och skadeförsäkringsverksamhet. Bolaget tillhandahåller även återförsäkring till Alleghany-koncernens operativa enheter och dotterbolag som äger och förvaltar fastigheter i Sacramento, Kalifornien, liksom det bedriver företagsinvesteringar och andra aktiviteter. Bolaget grundades 1929 och har sitt huvudkontor i New York, New York.
VD
Weston M. Hicks
Ordförande
Jefferson W. Kirby
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
11 162 182 550 USD
Alleghany Corp
14 430 187 aktier
Totalt
14 430 187 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,22 7,55 2,65 1,51
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,64 -0,63 -7,60 -16,84 -22,30
180 Degree Capital Corp 0,47 -1,82 -0,46 8,00 -1,37
1st Constitution Bancorp -3,08 -3,99 6,90 -2,77 -11,26
1st Source Corp -0,34 -0,19 4,95 5,09 -12,43
360 Finance Inc -1,45 -1,04 -7,68 -32,05 -
A-Mark Precious Metals Inc -4,56 -16,73 -18,44 -9,80 -12,48
ABG Sundal Collier Holding -0,28 4,05 11,46 -6,01 -37,72
ABN Amro Bank NV 0,06 0,45 10,28 -6,13 -23,25
Aareal Bank AG -1,24 -3,47 1,07 8,74 -27,48
Aberdeen International Inc -11,11 -11,11 -27,27 0,00 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,00
Soliditet %
33,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
0,30
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,00
Andel utdelad vinst %
-