Om bolaget (XEC)

Cimarex Energy Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,15 %
 • Utv. idag USD
  -1,00 USD
 • Köp
  0,0100
 • Sälj
  47,50
 • Senast
  45,54
 • Högst
  46,24
 • Lägst
  45,18
 • Antal
  1 360 222
 • Tid
  22:00:03

Cimarex Energy

Cimarex Energy är ett olje- och gasbolag. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från prospektering, raffinering till slutlig distribution. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, där bolaget förfogar över flertalet produktionsanläggningar. Bolaget kom till via en spin-off från Helmerich & Payne under 2002 och har idag sitt huvudkontor i Denver.
VD
Thomas E. Jorden
Ordförande
Thomas E. Jorden
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 738 243 915 USD
Cimarex Energy Co
101 810 140 aktier
Totalt
101 810 140 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-14
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-14
 • Utdelningsdag: 2019-11-29

Tidigare händelser

2019-08-14
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-14
 • Utdelningsdag: 2019-08-30
2019-08-05
Delårsrapport
2019-05-14
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: 2019-05-31
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-14
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-01
2018-11-14
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-14
 • Utdelningsdag: 2018-11-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,34 6,67 15,03 16,43
ADS Crude Carriers 0,78 -2,26 -8,45 31,31 25,60
Abraxas Petroleum Corp 24,37 16,35 -10,51 -46,25 -80,13
Advantage Oil & Gas Ltd 0,40 1,64 29,17 52,15 -20,26
Aemetis Inc 1,98 5,10 -9,65 11,96 8,42
Africa Energy Corp 1,79 -6,56 14,00 39,02 78,13
Africa Energy Corp -0,97 -7,03 9,74 36,12 83,04
Africa Oil -2,19 -2,90 18,58 14,53 5,51
Africa Oil -2,21 -4,14 14,54 15,49 10,19
Akastor -1,87 -9,72 -10,17 -19,64 -40,53
Aker 1,72 -0,99 7,33 17,79 -13,51
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,00
Balanslikviditet
0,70
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
29,00
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
0,31
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
29,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
27,00
Andel utdelad vinst %
15,00