Om bolaget (XEC)

Cimarex Energy Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,30 %
 • Utv. idag USD
  +3,60 USD
 • Köp
  67,50
 • Sälj
  77,33
 • Senast
  71,51
 • Högst
  72,08
 • Lägst
  69,22
 • Antal
  982 004
 • Tid
  22:00:04

Cimarex Energy

Cimarex Energy är ett olje- och gasbolag. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från prospektering, raffinering till slutlig distribution. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, där bolaget förfogar över flertalet produktionsanläggningar. Bolaget kom till via en spin-off från Helmerich & Payne under 2002 och har idag sitt huvudkontor i Denver.
VD
Thomas E. Jorden
Ordförande
Thomas E. Jorden
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Energi
Börsvärde
6 982 424 436 USD
Cimarex Energy Co
102 818 796 aktier
Totalt
102 818 796 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-12
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,27 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-12
 • Utdelningsdag: 2021-09-01

Tidigare händelser

2021-05-12
Bolagsstämma
2021-02-12
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,22 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-12
 • Utdelningsdag: 2021-05-01
2020-11-12
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,22 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-12
 • Utdelningsdag: 2020-12-01
2020-08-13
Ordinarie utdelning Cimarex Energy Co
 • Utdelning/aktie: 0,22 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-13
 • Utdelningsdag: 2020-09-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,81 -1,35 -2,23 10,53 49,28
Abraxas Petroleum Corp 2,97 7,22 -15,10 -52,62 -48,51
Adams Resources & Energy Inc 5,15 -2,07 -0,22 -6,13 -9,17
Advantage Oil & Gas Ltd 4,53 0,00 5,81 32,57 73,87
Aemetis Inc 4,22 -20,02 -50,58 10,60 1 271,53
Africa Energy Corp 8,51 4,08 -7,27 -21,54 34,21
Africa Energy Corp 8,55 10,20 3,84 -11,01 36,04
Africa Oil 1,65 0,00 0,82 -6,82 13,89
Africa Oil 3,14 1,73 4,33 0,53 14,00
Akastor -2,19 -2,36 -11,82 -17,51 37,69
Aker 1,40 -3,59 -8,05 -14,13 129,20
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-174,68
Balanslikviditet
106,39
Räntabilitet totalt kapital %
-59,42
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-60,31
Soliditet %
33,52
Ändring totalt kapital %
-39,55
Kapitalomsättningshast.
38,67
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-151,41
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-153,67
Andel utdelad vinst %
-3,73