Om bolaget (DFS)

Discover Financial Services

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,53 %
 • Utv. idag USD
  -0,45 USD
 • Köp
  84,29
 • Sälj
  84,33
 • Senast
  84,36
 • Högst
  85,12
 • Lägst
  84,13
 • Antal
  281 851
 • Tid
  17:10:02

Discover Financial Services

Discover Financial Services är en amerikansk aktör verksamma inom finansbranschen. Bolaget tillhandahåller bank- och betalningslösningar samt lånefinansiering för bostads- och konsumentmarknaden. Utöver erbjuds pensions- och försäkringslösningar. Verksamheten drivs idag via flertalet dotterbolag på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Roger Hochschild
Ordförande
Lawrence Weinbach
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
26 585 242 536 USD
Discover Financial Services
313 468 253 aktier
Totalt
313 468 253 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-20
Ordinarie utdelning Discover Financial Services
 • Utdelning/aktie: 0,44 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-20
 • Utdelningsdag: 2019-12-05

Tidigare händelser

2019-08-21
Ordinarie utdelning Discover Financial Services
 • Utdelning/aktie: 0,44 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-21
 • Utdelningsdag: 2019-09-05
2019-07-23
Delårsrapport
2019-05-23
Ordinarie utdelning Discover Financial Services
 • Utdelning/aktie: 0,40 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: 2019-06-06
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-20
Ordinarie utdelning Discover Financial Services
 • Utdelning/aktie: 0,40 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-20
 • Utdelningsdag: 2019-03-07
2018-11-20
Ordinarie utdelning Discover Financial Services
 • Utdelning/aktie: 0,40 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-20
 • Utdelningsdag: 2018-12-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 -1,03 5,04 17,29 17,76
1347 Property Insurance Holdings Inc 3,07 1,08 6,33 -5,24 -10,65
180 Degree Capital Corp 0,93 -4,82 2,84 5,85 7,43
1st Constitution Bancorp 0,00 -0,57 0,26 14,95 -2,67
1st Source Corp 0,16 -0,95 11,03 16,14 8,17
360 Finance Inc 3,74 -0,34 -2,21 -11,30 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,00 1,16 -14,36 -25,05 -16,00
ABG Sundal Collier Holding 0,60 -0,44 -1,17 4,64 -32,33
ABN Amro Bank NV 0,59 -3,86 0,78 2,80 -27,44
Aareal Bank AG 1,58 -11,39 -6,02 7,27 -10,15
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -12,50 -36,36 -46,15
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
11,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
19,00