Om bolaget (DNR)

Denbury Resources Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,87 %
 • Utv. idag USD
  -0,02 USD
 • Köp
  1,03
 • Sälj
  1,05
 • Senast
  1,05
 • Högst
  1,08
 • Lägst
  1,00
 • Antal
  13 244 813
 • Tid
  22:00:13

Denbury Resources

Denbury Resources är ett oberoende olje- och naturgasbolag som har sina olje- och naturgasresurser i huvudsak längs Gulf Coast-regionen men också i viss mån längre norrut. Kunderna återfinns i huvudsak i Gulf Coast-regionen i USA. Bolaget grundades 1951 och har sitt huvudkontor i Plano, Texas.
VD
Christian Kendall
Ordförande
John Dielwart
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Energi
Börsvärde
517 090 703 USD
Denbury Resources Inc
483 262 340 aktier
Totalt
483 262 340 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-07
Delårsrapport
2019-05-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,72 0,96 4,37 21,80
ADS Crude Carriers 0,72 -7,33 0,72 2,96 42,56
Abraxas Petroleum Corp -3,64 -10,22 -22,59 -8,37 -75,23
Advantage Oil & Gas Ltd -5,15 -4,33 -19,05 12,18 -4,74
Aemetis Inc 1,33 -2,21 -8,59 -8,62 -11,47
Africa Energy Corp 4,76 -8,33 22,22 11,86 73,68
Africa Energy Corp 3,81 -6,49 27,60 9,87 94,44
Africa Oil 0,68 -6,33 23,33 26,50 33,33
Africa Oil 0,85 -8,82 25,74 22,98 40,47
Akastor -0,44 -3,74 -3,01 -4,15 -28,72
Aker 0,28 -5,51 -0,65 10,64 -9,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,68
Räntabilitet totalt kapital %
11,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
40,00
Soliditet %
28,00
Ändring totalt kapital %
0,02
Kapitalomsättningshast.
0,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
39,00
Andel utdelad vinst %
-