Om bolaget (PBCT)

People's United Financial Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,29 %
 • Utv. idag USD
  +0,77 USD
 • Köp
  11,24
 • Sälj
  11,38
 • Senast
  11,33
 • Högst
  11,35
 • Lägst
  10,53
 • Antal
  7 696 708
 • Tid
  22:00:25

Peoples United Financial

People's Financial bedriver bankverksamhet. Banken tillhandahåller traditionella tjänster som innefattar kapitalförvaltning, rådgivning, riskhantering, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större finansbolag, förmögna privatpersoner, samt bland institutioner och myndigheter runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1842 och har sitt huvudkontor i Bridgeport, Connecticut.
VD
John P Barnes
Ordförande
John P. Barnes
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Finans
Börsvärde
4 485 645 816 USD
People's United Financial Inc
424 777 066 aktier
Totalt
424 777 066 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-07-31
Ordinarie utdelning People's United Financial Inc
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-31
 • Utdelningsdag: 2020-08-15
2020-05-21
Bolagsstämma
2020-04-30
Ordinarie utdelning People's United Financial Inc
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-30
 • Utdelningsdag: 2020-05-15
2020-01-30
Ordinarie utdelning People's United Financial Inc
 • Utdelning/aktie: 0,1775 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-30
 • Utdelningsdag: 2020-02-15
2019-10-30
Ordinarie utdelning People's United Financial Inc
 • Utdelning/aktie: 0,1775 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-30
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,15 -0,89 1,30 2,13 5,39
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,98 1,99 -20,41 -32,16 -32,90
180 Degree Capital Corp 0,00 -1,06 -2,11 6,29 -10,14
1st Constitution Bancorp -1,12 -0,32 9,57 0,24 -35,25
1st Source Corp 3,36 5,08 20,61 -1,19 -31,86
360 DigiTech Inc -1,78 1,17 5,47 -10,87 38,11
49 North Resources Inc -4,00 -4,00 4,35 -7,69 500,00
A-Mark Precious Metals Inc -1,64 -8,85 8,17 40,42 205,28
ABG Sundal Collier Holding -0,70 -4,07 15,54 25,81 64,24
Aareal Bank AG 1,88 -1,70 -1,00 -0,71 -44,93
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 -11,11 -52,94 0,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
10,17
Soliditet %
12,62
Ändring totalt kapital %
19,15
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
61,64