Om bolaget (CPT)

Camden Property Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,35 %
 • Utv. idag USD
  +2,12 USD
 • Köp
  158,90
 • Sälj
  159,03
 • Senast
  159,03
 • Högst
  159,04
 • Lägst
  155,94
 • Antal
  121 007
 • Tid
  21:20:29

Camden Property Trust

Camden Property Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i ägande, ledning, utveckling, förvärv och konstruktion av flerfamiljsboende. Fastigheterna är spridda över hela USA. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontori Houston, Texas.
VD
Ric Campo
Ordförande
Ric Campo
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 781 212 266 USD
Camden Property Trust
100 574 930 aktier
Totalt
100 574 930 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-16
2021-05-13
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-16
2020-12-15
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-15
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 3,50 -0,51 -1,16 25,96
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,24 4,48 17,62 221,61 350,73
AGNC Investment Corp -0,24 0,56 -1,49 -0,36 13,13
AGNC Investment Corp -1,18 -1,49 -5,03 -2,60 9,98
Acadia Realty Trust 1,20 4,56 12,10 6,97 129,29
Acres Commercial Realty Corp -0,73 0,47 -0,08 1,86 -
Acres Commercial Realty Corp -0,13 -1,07 -0,63 -3,27 -
Acrinova A -3,73 -4,80 -9,15 1,57 37,97
Acrinova B -0,43 -0,86 0,00 2,22 -
Aedifica NV 0,09 2,77 -0,35 -3,88 29,66
Agat Ejendomme 0,46 1,86 -6,01 2,82 0,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-5,06
Soliditet %
47,85
Ändring totalt kapital %
6,67
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-