Om bolaget (CPT)

Camden Property Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,87 %
 • Utv. idag USD
  +0,86 USD
 • Köp
  86,50
 • Sälj
  102,23
 • Senast
  100,07
 • Högst
  100,80
 • Lägst
  99,16
 • Antal
  611 559
 • Tid
  22:00:07

Camden Property Trust

Camden Property Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i ägande, ledning, utveckling, förvärv och konstruktion av flerfamiljsboende. Fastigheterna är spridda över hela USA. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontori Houston, Texas.
VD
Ric Campo
Ordförande
Ric Campo
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
9 662 613 408 USD
Camden Property Trust
97 395 559 aktier
Totalt
97 395 559 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-12-15
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-15
 • Utdelningsdag: 2021-01-15

Tidigare händelser

2020-09-29
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-16
2020-06-29
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-17
2020-05-13
Bolagsstämma
2020-03-30
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,83 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-17
2020-01-30
Årsrapport
2019-12-13
Ordinarie utdelning Camden Property Trust
 • Utdelning/aktie: 0,80 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-13
 • Utdelningsdag: 2020-01-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,35 -1,29 6,50 8,52 10,81
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,90 -4,82 21,30 22,18 -78,39
AGNC Investment Corp 1,02 1,70 5,20 0,27 -
AGNC Investment Corp 0,25 0,13 5,35 -1,15 -
AGNC Investment Corp 0,09 1,34 7,06 0,21 -
AGNC Investment Corp 0,55 0,00 5,22 0,43 -
Acadia Realty Trust 0,88 1,49 54,23 23,13 -43,70
Acrinova -2,09 1,08 5,06 7,47 -11,79
Adapteo -0,54 2,45 7,10 12,47 -15,95
Aedifica SA 0,85 -1,75 4,61 -4,70 -13,83
Agat Ejendomme -1,00 -2,94 -1,00 -13,91 -38,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-01-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
9,58
Soliditet %
53,77
Ändring totalt kapital %
8,50
Kapitalomsättningshast.
0,13
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-