Om bolaget (MTD)

Mettler-Toledo International Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,20 %
 • Utv. idag USD
  -16,35 USD
 • Köp
  1 352,87
 • Sälj
  1 390,00
 • Senast
  1 351,70
 • Högst
  1 384,64
 • Lägst
  1 351,33
 • Antal
  445 373
 • Tid
  22:00:52

Mettler Toledo International

Mettler-Toledo är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av mät- och precisionsutrustning. Produkterna används inom industrin, laboratorium, samt bland aktörer inom detaljhandeln. Förutom huvudprodukterna tillhandahålls analytiska instrument för utveckling av läkemedel. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget grundades 1989 och har huvudkontor i Greifensee, Schweiz.
VD
Oliver Filliol
Ordförande
Robert Spoerry
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
31 833 731 399 USD
Mettler-Toledo International Inc
23 269 421 aktier
Totalt
23 269 421 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-06
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,09 -1,60 2,11 3,63 34,78
10X Genomics Inc -2,18 1,71 28,95 9,48 121,24
111 Inc 3,76 -4,38 -2,19 -41,89 39,32
1Life Healthcare Inc 0,27 -1,20 -0,29 -14,85 -5,50
22nd Century Group Inc 0,45 -2,83 -4,08 41,46 450,68
2cureX 2,94 2,57 -21,22 -13,28 14,93
4D Molecular Therapeutics Inc -2,41 -15,33 -9,38 -43,73 -
4D Pharma PLC -2,02 -3,79 4,88 - -
9 Meters Biopharma Inc -6,29 -9,46 11,67 -25,14 130,18
908 Devices Inc. -4,08 -7,86 8,49 -22,39 -
Abbott Laboratories -1,11 -0,07 -5,15 -8,22 21,74
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
125,77
Räntabilitet totalt kapital %
26,60
Kassalikviditet
90,36
Ändring eget kapital %
-32,82
Soliditet %
10,04
Ändring totalt kapital %
0,90
Kapitalomsättningshast.
109,62
Bruttomarginal %
58,38
Varulagrets oms. hast.
9,65
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
19,25
Nettomarginal %
24,27
Andel utdelad vinst %
-