Om bolaget (AKTIA)

Aktia Bank Abp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,49 %
 • Utv. idag EUR
  -0,04 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,08
 • Högst
  8,27
 • Lägst
  8,06
 • Antal
  46 260
 • Tid
  17:29:33

Aktia Bank

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.

VD
Mikko Ayub
Ordförande
Dag Wallgren
Hemsida
www.aktia.fi
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
561 049 394 EUR
Aktia Bank Abp
69 094 753 aktier
Totalt
69 094 753 aktier
Introdatum
2009-09-29

Kommande händelser

2019-08-01
Delårsrapport
2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Aktia Bank Abp
 • Utdelning/aktie: 0,61 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-24
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-08-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 933 800 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 641 700 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Amasten Fastighets 8,33 10,54 22,64 42,54 68,83
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,43
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-1,35
Soliditet %
6,37
Ändring totalt kapital %
-2,97
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
32,18
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
26,65
Andel utdelad vinst %
72,52