Om bolaget (PBH)

Premium Brands Holdings Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,75 %
 • Utv. idag CAD
  +0,74 CAD
 • Köp
  99,55
 • Sälj
  99,68
 • Senast
  99,56
 • Högst
  101,19
 • Lägst
  98,98
 • Antal
  130 769
 • Tid
  22:00:00

Premium Brands Holdings Corporation

Premium Brands Holdings är en livsmedelskoncern som levererar förnödenheter och diverse mattjänster. Bolaget är verksamma inom två segment Specialty Foods och Premium Food Distribution. Produkterna exempelvis av gourmet samt cateringtjänster. Största delen av försäljningen återfinns i Kanada och USA. Bolaget grundades 1917 och har sitt huvudkontor i Richmond, Kanada.
VD
George Paleologou
Ordförande
Bruce Hodge
Hemsida
http://www.pr...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
3 913 732 303 CAD
Premium Brands Holdings Corp
39 604 658 aktier
Totalt
39 604 658 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-09-29
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,5775 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15

Tidigare händelser

2020-06-29
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,5775 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-11
Delårsrapport
2020-05-08
Bolagsstämma
2020-03-30
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,5775 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-15
2020-03-12
Årsrapport
2019-12-30
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,525 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-30
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2019-11-11
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,525 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 1,17 0,55 14,40 14,28
2U Inc -2,17 -5,47 7,07 49,35 208,94
AAK 2,54 5,17 2,28 1,49 -14,34
AcadeMedia 0,96 0,63 2,09 10,26 27,82
Acasta Enterprises Inc 0,00 16,67 16,67 9,38 16,67
Acme United Corp 2,23 1,03 2,69 1,31 15,39
Adecoagro SA -0,67 4,24 -0,67 15,06 -33,38
Adtalem Global Education Inc 0,67 3,54 12,77 9,88 -22,29
Afya Ltd -0,52 1,98 9,14 24,72 1,63
AgroFresh Solutions Inc 7,26 9,02 -0,37 36,41 94,16
Agromino 2,22 -8,00 -42,98 -37,84 -62,70
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,46
Balanslikviditet
193,24
Räntabilitet totalt kapital %
3,65
Kassalikviditet
90,65
Ändring eget kapital %
37,25
Soliditet %
34,72
Ändring totalt kapital %
14,02
Kapitalomsättningshast.
121,18
Bruttomarginal %
19,61
Varulagrets oms. hast.
12,19
Rörelsemarginal %
4,43
Kundfordringar oms. hast.
9,93
Nettomarginal %
3,01
Andel utdelad vinst %
87,70