Om bolaget (PBH)

Premium Brands Holdings Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,87 %
 • Utv. idag CAD
  -1,18 CAD
 • Köp
  133,80
 • Sälj
  134,18
 • Senast
  133,80
 • Högst
  135,41
 • Lägst
  133,80
 • Antal
  60 300
 • Tid
  22:00:00

Premium Brands Holdings Corporation

Premium Brands Holdings är en livsmedelskoncern som levererar förnödenheter och diverse mattjänster. Bolaget är verksamma inom två segment Specialty Foods och Premium Food Distribution. Produkterna exempelvis av gourmet samt cateringtjänster. Största delen av försäljningen återfinns i Kanada och USA. Bolaget grundades 1917 och har sitt huvudkontor i Richmond, Kanada.
VD
George Paleologou
Ordförande
Bruce Hodge
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
5 884 367 792 CAD
Premium Brands Holdings Corp
43 594 368 aktier
Totalt
43 594 368 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,635 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,635 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-05
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,635 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning Premium Brands Holdings Corp
 • Utdelning/aktie: 0,5775 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
17 Education & Technology Group Inc 1,03 0,30 -18,09 -27,35 -
2U Inc -0,64 -6,64 -11,36 -31,17 -16,88
AAK 1,48 1,15 -0,53 -6,23 3,53
AcadeMedia 0,34 0,69 0,00 -27,97 -16,74
Acme United Corp 2,15 -2,22 11,70 -13,61 31,08
Adecoagro SA 3,07 -2,19 2,40 1,95 95,83
Adtalem Global Education Inc -0,83 4,02 -4,42 5,71 47,23
Afya Ltd -0,70 -6,49 -14,84 -25,87 -31,90
AgroFresh Solutions Inc 4,48 -4,55 -6,67 10,53 -1,41
Agtira B 7,66 23,36 37,53 34,57 1,81
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,58
Balanslikviditet
204,78
Räntabilitet totalt kapital %
3,10
Kassalikviditet
118,17
Ändring eget kapital %
-6,02
Soliditet %
40,98
Ändring totalt kapital %
16,79
Kapitalomsättningshast.
121,86
Bruttomarginal %
19,06
Varulagrets oms. hast.
10,50
Rörelsemarginal %
3,89
Kundfordringar oms. hast.
9,03
Nettomarginal %
2,55
Andel utdelad vinst %
113,50