Om bolaget (WIHL)

Wihlborgs Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,10 %
 • Utv. idag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  138,20
 • Högst
  139,00
 • Lägst
  136,70
 • Antal
  86 653
 • Tid
  17:29:47

Wihlborgs

Wihlborgs är ett fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Fastighetsbeståndet uppgår till 269 fastigheter ( med en uthyrbar yta om 1 575 tkvm) med ett marknadsvärde av 25,1 Mdr SEK. Uhyrningsgraden var 91%. Kontor och butiker står för 80% av redovisat värde.

VD
Ulrika Hallengren
Ordförande
Anders Jarl
Hemsida
www.wihlborgs.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
21 012 629 435 SEK
Wihlborgs Fastigheter
153 713 456 aktier
Totalt
153 713 456 aktier
Introdatum
2005-05-10

Kommande händelser

2019-07-08
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Wihlborgs Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
39 217 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 38 924 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 38 924 000 000
Kassa och bank 179 000 000
Summa omsättningstillgångar 293 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 13 592 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 24 640 000 000
Kortfristiga skulder 985 000 000
Årets resultat 2 568 000 000
Total fakturering 2 296 000 000
Rörelseresultat 1 717 000 000
Summa finansnetto -483 000 000
Resultat efter finansiella poster 3 231 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Erik Paulsson med fami... 10,30 10,30
SEB funds 5,40 5,40
Länsförsäkringar funds 3,00 3,00
Qviberg family 2,80 2,80
Bank of Norway 2,60 2,60
SHB funds 2,40 2,40
Tibia Konsult AB 1,10 1,10
Öhman funds 1,00 1,00
Nordea funds 0,90 0,90
Skandia funds 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,50
Balanslikviditet
0,15
Räntabilitet totalt kapital %
6,72
Kassalikviditet
0,15
Ändring eget kapital %
14,26
Soliditet %
36,33
Ändring totalt kapital %
8,99
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
69,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
89,53
Andel utdelad vinst %
23,99