Om bolaget (WIHL)

Wihlborgs Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,96 %
 • Utv. idag SEK
  +3,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  160,90
 • Högst
  162,20
 • Lägst
  151,20
 • Antal
  585 292
 • Tid
  17:29:40

Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar fastigheter främst av karaktären kontors- och butiksfastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt övriga projektfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Ulrika Hallengren
Ordförande
Anders Jarl
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
24 255 983 356 SEK
Wihlborgs Fastigheter
153 713 456 aktier
Totalt
153 713 456 aktier
Introdatum
2005-05-10

Kommande händelser

2021-02-16
Årsrapport
2021-04-27
Delårsrapport
2021-07-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-06
Delårsrapport
2020-04-29
Ordinarie utdelning Wihlborgs Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: 2020-05-06
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-28
Bolagsstämma
2020-02-11
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,38 -5,71 -6,20 -0,25 -1,76
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,54 -4,35 -4,69 -8,97 -82,78
AGNC Investment Corp 0,42 -1,77 -2,34 -1,45 -
AGNC Investment Corp 0,04 -2,29 -3,27 -1,83 -
AGNC Investment Corp 0,23 -2,63 -2,84 -2,07 -
AGNC Investment Corp 0,32 -2,80 -2,54 -1,72 -
Acadia Realty Trust 1,61 -10,69 -10,10 -23,06 -66,70
Acrinova 0,57 -3,85 -6,42 -2,23 -16,67
Adapteo 0,00 -5,68 0,62 10,90 -24,32
Aedifica SA -1,05 -3,06 -18,23 -12,28 -20,52
Agat Ejendomme 0,00 -1,48 -10,31 -11,50 -43,98
Ägare Kapital % Röster %
Erik Paulsson 10,30 10,30
SEB Funds 6,80 6,80
Länsförsäkringar fonder 4,30 4,30
Handelsbanken Fonder 3,40 3,40
Swedbank Robur fonder 3,20 3,20
Norges Bank 2,60 2,60
Familjen Qviberg 2,30 2,30
Livförsäkringsbolaget... 1,00 1,00
Tibia Konsult AB 1,00 1,00
Andra AP-Fonden 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2020-10-23
Räntetäckningsgrad
659,45
Räntabilitet eget kapital %
11,48
Balanslikviditet
101,47
Räntabilitet totalt kapital %
7,14
Kassalikviditet
101,47
Ändring eget kapital %
14,47
Soliditet %
38,41
Ändring totalt kapital %
5,28
Kapitalomsättningshast.
6,33
Bruttomarginal %
72,02
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
69,62
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
112,69
Andel utdelad vinst %
-