Om bolaget (TRAN B)

Transferator B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  0,905
 • Sälj
  1,14
 • Senast
  1,15
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:20:15

Transferator

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferator har investerat i följande bolag: ABG, Aqurat, Biosensor, Akredo, ELK Studios och Grumbler. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB. Transferator hette tidigare DO Networks (0907).

VD
Fredrik Vojbacke
Ordförande
Jakob Johansson
Hemsida
www.transfera...
Bransch
-
Börsvärde
81 445 370 SEK
Transferator B
33 050 216 aktier
Transferator A
45 013 080 aktier
Totalt
78 063 296 aktier
Introdatum
2009-07-17

Kommande händelser

2018-08-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-10
Extra bolagsstämma
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
2018-03-07
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-03-07
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-28
Årsrapport
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO5B
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - -
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO4A
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - -
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-02-08
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-BTAA
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-02-08
2018-01-26
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-01-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-02
 • Tidsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-22
 • Likviddag: -
2018-01-03
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-03
 • Tidsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-22
 • Likviddag: -
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-18
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TRA
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-18
2017-11-30
Delårsrapport
2017-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
63 736 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 50 911 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 12 825 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 33 789 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 20 470 000
Kortfristiga skulder 9 477 000
Årets resultat 576 000
Total fakturering 42 831 000
Rörelseresultat 1 967 000
Summa finansnetto -1 035 000
Resultat efter finansiella poster 932 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-01-22
 • Vem: Fredrik Vojbacke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,51 %
 • Röstandel: 22,33 %
2018-01-22
 • Vem: Guntis Brands
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 16,76 %
2018-01-22
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,62 %
 • Röstandel: 9,96 %
2018-01-22
 • Vem: Jakob Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,94 %
 • Röstandel: 15,19 %
2018-01-22
 • Vem: Svenska Handelsbanken AB for PB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,23 %
 • Röstandel: 3,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Jakob Johansson 22,94 15,19
Fredrik Vojbacke 16,51 22,33
Guntis Brands 10,38 16,76
Handelsbanken Liv Förs... 9,62 9,96
Svenska Handelsbanken... 4,23 3,26
Avanza Pension 3,96 2,70
Nordnet Pensionsförsäk... 2,45 0,86
Swedbank Försäkring 2,05 0,33
Tomas Tobiasson 1,70 2,75
Henrik Mikael Halvorsen 0,77 0,12
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-45,04
Balanslikviditet
0,69
Räntabilitet totalt kapital %
-22,10
Kassalikviditet
0,69
Ändring eget kapital %
-32,57
Soliditet %
40,76
Ändring totalt kapital %
-12,30
Kapitalomsättningshast.
0,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-4,24
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-27,11
Andel utdelad vinst %
-