Om bolaget (TRAN B)

Transferator B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  0,955
 • Sälj
  1,12
 • Senast
  1,02
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  15:06:20

Transferator

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferator har investerat i följande bolag: ABG, Aqurat, Biosensor, Akredo, ELK Studios och Grumbler. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB. Transferator hette tidigare DO Networks (0907).

VD
Fredrik Vojbacke
Ordförande
Jakob Johansson
Hemsida
www.transfera...
Bransch
-
Börsvärde
80 974 954 SEK
Transferator B
33 050 216 aktier
Transferator A
45 013 080 aktier
Totalt
78 063 296 aktier
Introdatum
2009-07-17

Kommande händelser

2019-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-30
Delårsrapport
2018-11-28
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Delårsrapport
2018-08-10
Extra bolagsstämma
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
2018-03-07
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-03-07
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-28
Årsrapport
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO5B
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - -
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO4A
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - -
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-02-08
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-BTAA
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-02-08
2018-01-26
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-01-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-02
 • Tidsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-22
 • Likviddag: -
2018-01-03
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 0,91
 • Handlas utan rätt: 2018-01-03
 • Tidsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-22
 • Likviddag: -
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-18
2018-01-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TRA
 • Noteringsperiod: 2018-01-08 - 2018-01-18
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
55 896 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 42 679 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 13 217 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 785 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 13 860 000
Kortfristiga skulder 19 251 000
Årets resultat -12 740 000
Total fakturering 47 000 000
Rörelseresultat -1 992 000
Summa finansnetto -11 226 000
Resultat efter finansiella poster -13 217 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Vojbacke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,20 %
 • Röstandel: 23,53 %
2018-06-30
 • Vem: Guntis Brands
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,01 %
 • Röstandel: 21,03 %
2018-06-30
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,42 %
 • Röstandel: 6,65 %
2018-06-30
 • Vem: Jakob Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,80 %
 • Röstandel: 19,31 %
2018-06-30
 • Vem: Trollborg Karl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,59 %
 • Röstandel: 10,26 %
2018-01-22
 • Vem: Guntis Brands
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 16,76 %
2018-01-22
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,62 %
 • Röstandel: 9,96 %
2018-01-22
 • Vem: Fredrik Vojbacke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,51 %
 • Röstandel: 22,33 %
2018-01-22
 • Vem: Jakob Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,94 %
 • Röstandel: 15,19 %
2018-01-22
 • Vem: Svenska Handelsbanken AB for PB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,23 %
 • Röstandel: 3,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Jakob Johansson 32,80 19,31
Fredrik Vojbacke 16,20 23,53
Guntis Brands 13,01 21,03
Trollborg Karl 10,59 10,26
Handelsbanken Liv Förs... 6,42 6,65
Avanza Pension 3,99 3,11
Nordnet Pensionsförsäk... 2,87 0,92
Svenska Handelsbanken... 2,82 2,17
Swedbank Försäkring 2,18 0,35
Tomas Tobiasson 1,13 1,83
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-45,04
Balanslikviditet
0,69
Räntabilitet totalt kapital %
-22,10
Kassalikviditet
0,69
Ändring eget kapital %
-32,57
Soliditet %
40,76
Ändring totalt kapital %
-12,30
Kapitalomsättningshast.
0,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-4,24
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-27,11
Andel utdelad vinst %
-