Om bolaget (BXC)

Bluelinx Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -14,95 %
 • Utv. idag USD
  -6,26 USD
 • Köp
  28,00
 • Sälj
  50,00
 • Senast
  35,62
 • Högst
  45,59
 • Lägst
  34,45
 • Antal
  527 328
 • Tid
  22:00:59

BlueLinx Holdings

BlueLinx Holdings är ett holdingbolag med inriktning mot företag i byggbranschen. Genom sina dotterbolag sker distributionen av byggprodukter. Bolaget levererar plywood och andra träprodukter samt takläggningsmaterial, isolering, gjutning och vinylprodukter. BlueLinx Holdings Inc. serverar kunder i USA. Bolaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Mitchell Lewis
Ordförande
Roy Haley
Hemsida
https://bluel...
Bransch
Industri
Börsvärde
396 521 598 USD
Bluelinx Holdings Inc
9 468 042 aktier
Totalt
9 461 540 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,42 2,75 3,81 7,73 22,69
2020 Bulkers 0,00 3,78 13,33 21,43 29,35
24Storage 1,62 3,29 6,81 4,52 4,03
3M Co -0,34 1,27 -0,88 2,92 17,18
51job Inc -1,99 0,12 -4,96 -13,09 -12,89
A. O. Smith Corp -1,58 2,69 1,70 10,77 46,49
A.P. Møller - Mærsk A -0,79 1,46 1,70 5,02 100,64
A.P. Møller - Mærsk B -1,43 1,25 -0,04 5,63 101,76
Aalberts NV -0,28 1,60 -1,21 5,45 34,13
Aallon Group Oyj 0,00 -0,92 -11,11 12,97 1,89
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,15 -1,26 0,69 13,25 7,71
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
298,59
Balanslikviditet
276,93
Räntabilitet totalt kapital %
5,96
Kassalikviditet
146,18
Ändring eget kapital %
-285,76
Soliditet %
3,73
Ändring totalt kapital %
-4,61
Kapitalomsättningshast.
278,08
Bruttomarginal %
15,34
Varulagrets oms. hast.
10,76
Rörelsemarginal %
4,01
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,14
Andel utdelad vinst %
-