Om bolaget (TRV)

Travelers Companies Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,44 %
 • Utv. idag USD
  +2,43 USD
 • Köp
  171,56
 • Sälj
  171,63
 • Senast
  171,56
 • Högst
  171,56
 • Lägst
  167,45
 • Antal
  538 568
 • Tid
  21:33:20

Travelers Companies

The Travellers Companies är en amerikansk försäkringskoncern. Verksamhet styrs via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning inom områdena som berör företagsförsäkring, internationell försäkring, samt specialiserade försäkringslösningar. Kunderna återfinns bland större företag, institutioner samt bland privata aktörer. Bolaget grundades ursprungligen 1853 och har sitt huvudkontor i New York City.
VD
Alan Schnitzer
Ordförande
Alan Schnitzer
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
40 584 604 268 USD
Travelers Companies Inc
239 961 002 aktier
Totalt
239 961 002 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-09
Ordinarie utdelning Travelers Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,93 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-09
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-05-25
Bolagsstämma
2022-04-19
Delårsrapport
2022-03-09
Ordinarie utdelning Travelers Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,88 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-09
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-01-20
Årsrapport
2021-12-09
Ordinarie utdelning Travelers Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,88 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-09
 • Utdelningsdag: 2021-12-31
2021-10-19
Delårsrapport
2021-09-09
Ordinarie utdelning Travelers Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,88 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-09
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
180 Degree Capital Corp -0,98 -1,63 -3,97 -10,90 -24,75
1st Source Corp 1,43 -1,16 -1,90 -0,56 -1,03
26 Capital Acquisition Corp 0,20 -0,20 -0,41 -0,51 1,34
360 DigiTech Inc 0,29 0,64 16,05 9,19 -55,21
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 0,00 -28,57 -54,55
A-Mark Precious Metals Inc 0,62 -3,19 -11,05 -18,94 39,15
ABG Acquisition I Corp 0,00 -0,20 0,10 -0,20 -0,10
ABG Sundal Collier Holding 0,17 -3,91 -15,11 -31,55 -41,47
Aareal Bank AG 0,03 -0,28 -10,82 -1,51 47,08
Aberdeen International Inc 0,00 -5,88 -11,11 -33,33 -71,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-04-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-9,69
Soliditet %
21,53
Ändring totalt kapital %
1,33
Kapitalomsättningshast.
29,78
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
13,45
Andel utdelad vinst %
22,08