Om bolaget (OVBC)

Ohio Valley Banc Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,44 %
 • Utv. idag USD
  +0,16 USD
 • Köp
  35,40
 • Sälj
  37,24
 • Senast
  36,62
 • Högst
  36,62
 • Lägst
  36,62
 • Antal
  415
 • Tid
  19:11:14

Ohio Valley Banc

Ohio Valley Banc är holdingbolaget för Ohio Valley Bank och Jackson Savings Bank. Bankerna tillhandahåller kommersiella, detaljhandel och jordbruksbanktjänster via kontor i Ohio och West Virginia. Företaget grundades 1872 och har sitt huvudkontor i Ohio, USA.
VD
Thomas E. Wiseman
Ordförande
Jeffrey E. Smith
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Finans
Börsvärde
174 201 431 USD
Ohio Valley Banc Corp
4 777 878 aktier
Totalt
4 777 878 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-24
Ordinarie utdelning Ohio Valley Banc Corp
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-24
 • Utdelningsdag: 2019-11-10
2019-07-25
Ordinarie utdelning Ohio Valley Banc Corp
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-25
 • Utdelningsdag: 2019-08-10
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-04-25
Ordinarie utdelning Ohio Valley Banc Corp
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-04-25
Delårsrapport
2019-01-24
Ordinarie utdelning Ohio Valley Banc Corp
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-24
 • Utdelningsdag: 2019-02-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,67 -1,04 2,78 14,86 16,39
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,65 -0,22 0,87 -10,29 -13,16
1st Constitution Bancorp 0,67 0,62 1,93 12,07 -2,45
1st Source Corp -0,78 -1,55 3,21 12,05 7,04
360 Finance Inc 0,12 -10,22 -5,38 -17,84 -
A-Mark Precious Metals Inc -2,17 -2,35 -4,60 -25,93 -17,89
ABG Sundal Collier Holding 0,59 0,29 -2,86 5,92 -32,27
ABN Amro Bank NV -1,62 -5,51 -1,24 -0,91 -26,98
Aareal Bank AG 0,63 -10,63 -7,27 5,35 -9,40
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -22,22 -30,00 -50,00
Accord Financial Corp -0,55 0,00 7,06 -0,33 -12,84
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
10,00
Soliditet %
12,00
Ändring totalt kapital %
0,01
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
182 811 060,00