• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (CORE A)

Corem Property Group A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  14,00
 • Sälj
  14,00
 • Senast
  14,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:59:46

Corem Property

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt Danmark. Corem har ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av industri-, lager- och logistikfastigheter. Bolagets fastighetsportfölj uppgår till 127 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 989 000 kvm. Det totala hyresvärdet bedömdes per den 30 juni 2015 uppgå till 671 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 89 procent. Corems notering innehades tidigare av Biolight (0711).

VD
Eva Landén
Ordförande
Patrik Essehorn
Hemsida
www.corem.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
5 380 171 671 SEK
Corem Property Group B
342 363 860 aktier
Corem Property Group Pref
3 600 000 aktier
Corem Property Group A
33 375 020 aktier
Totalt
379 338 880 aktier
Introdatum
1997-06-24

Kommande händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-12
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-25
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2020-03-30
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-05-06
Ordinarie utdelning Corem Property Group B
 • Utdelning/aktie: 0,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-06
Ordinarie utdelning Corem Property Group A
 • Utdelning/aktie: 0,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-19
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-23
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-07-13
Delårsrapport
2018-06-28
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
13 353 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 11 539 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 716 000 000
Summa anläggningstillgångar 13 255 000 000
Kassa och bank 34 000 000
Summa omsättningstillgångar 98 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 340 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 6 299 000 000
Kortfristiga skulder 2 714 000 000
Årets resultat 865 000 000
Totala intäkter 900 000 000
Rörelseresultat 665 000 000
Summa finansnetto -301 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 119 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-09
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,12 %
 • Röstandel: 6,74 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,21 -1,30 -7,16 -0,53 -1,19
ABG Sundal Collier Holding -0,94 -1,47 -16,02 -10,86 -38,62
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 14,71 -5,34
ALM Equity Pref -0,61 0,00 0,62 0,41 -6,35
Aega 2,63 4,00 64,21 45,79 90,24
Agat Ejendomme -4,67 -5,60 -12,61 -3,25 -45,43
Akelius Residential Pref -0,15 -0,15 -1,43 -1,29 -0,15
Aker -0,66 -3,58 -15,93 -16,93 -10,56
Aktia Bank Abp 0,00 -3,69 -8,18 -12,27 -6,91
Alm. Brand -2,45 -3,27 -12,43 1,49 -14,32
Amasten Fastighets 5,54 14,33 25,18 38,03 79,58
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult via bolag 41,78 44,63
Gårdarike AB 13,69 14,63
Länsförsäkringar fondf... 7,90 5,82
Citi Switz (as agent f... 4,55 4,87
Swedbank Robur fonder 2,76 2,95
Pomona Gruppen AB 2,17 2,33
CBNY - Norges bank 2,03 2,43
SEB Life International... 2,01 2,15
Livförsäkrings AB Skandia 1,96 2,13
Fjärde AP-Fonden 1,84 1,93
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,54
Balanslikviditet
0,03
Räntabilitet totalt kapital %
9,28
Kassalikviditet
0,03
Ändring eget kapital %
22,17
Soliditet %
33,74
Ändring totalt kapital %
17,67
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
71,81
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
122,59
Andel utdelad vinst %
13,86