Om bolaget (CORE A)

Corem Property Group A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +15,10 %
 • Utv. idag SEK
  +2,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,10
 • Högst
  22,10
 • Lägst
  19,25
 • Antal
  1 355
 • Tid
  17:32:33

Corem Property Group

Corem Property Group är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör på fastighetsmarknaden, samt att bidra med utveckling och föra en sund hållbarhetsstrategi. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Eva Landén
Ordförande
Patrik Essehorn
Hemsida
http://www.co...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
7 265 541 075 SEK
Corem Property Group A
33 375 020 aktier
Corem Property Group Pref
3 600 000 aktier
Corem Property Group B
342 363 860 aktier
Totalt
375 738 880 aktier
Introdatum
1997-06-24

Kommande händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-25
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-05-06
Ordinarie utdelning Corem Property Group B
 • Utdelning/aktie: 0,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-06
Ordinarie utdelning Corem Property Group A
 • Utdelning/aktie: 0,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-19
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-23
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Corem Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-09
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,12 %
 • Röstandel: 6,74 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,33 -3,35 -5,97 -4,86 -18,69
AGNC Investment Corp -1,57 -4,16 -10,06 -8,21 -18,91
Acadia Realty Trust -2,05 -2,09 -1,77 -4,42 -5,19
Acrinova 0,56 -0,84 -13,59 -1,11 14,10
Adapteo 0,90 -1,75 -5,08 - -
Aedifica SA 0,19 3,27 7,38 26,47 26,78
Agat Ejendomme -4,05 -8,06 -21,03 -24,32 -52,10
Agree Realty Corp 0,74 -0,74 7,81 6,11 27,98
Akelius Residential Pref 0,14 0,43 -1,41 1,89 1,01
Alexander & Baldwin Inc -1,21 -1,72 -2,56 -3,87 -2,52
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult via bolag 41,80 44,80
Gårdarike 14,60 16,70
Länsförsäkringar fonder 10,90 7,60
Citi Switz 4,60 4,90
Swedbank Robur 2,70 2,90
Pomona Gruppen AB 2,20 2,30
Livförsäkrings AB Skandia 2,00 2,20
Patrik Tillman via bolag 1,70 1,80
CNBY - Norges Bank 1,20 1,50
Fjärde AP-Fonden 1,10 1,50
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
0,02
Räntabilitet totalt kapital %
11,00
Kassalikviditet
0,02
Ändring eget kapital %
29,00
Soliditet %
35,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
75,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
71,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
180,00
Andel utdelad vinst %
-