Om bolaget (ELTK)

Eltek Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,47 %
 • Utv. idag USD
  +0,50 USD
 • Köp
  6,30
 • Sälj
  6,46
 • Senast
  6,40
 • Högst
  6,40
 • Lägst
  5,62
 • Antal
  88 424
 • Tid
  17:24:07

Eltek

Eltek tillverkar tryckta kretskort, främst flerskiktiga och flexibla plattor. Bolagets produkter används som kärnkretsar i sofistikerade och kompakta elektroniska produkter. Företaget grundades 1970 och har sit huvudkontor i Drammen, Norge.
VD
Eli Yaffe
Ordförande
Yitzhak Nissan
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Teknik
Börsvärde
25 843 581 USD
Eltek Ltd
4 380 268 aktier
Totalt
4 380 268 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,12
Balanslikviditet
91,55
Räntabilitet totalt kapital %
8,19
Kassalikviditet
66,25
Ändring eget kapital %
610,77
Soliditet %
27,46
Ändring totalt kapital %
25,71
Kapitalomsättningshast.
152,41
Bruttomarginal %
17,26
Varulagrets oms. hast.
10,73
Rörelsemarginal %
3,99
Kundfordringar oms. hast.
21,50
Nettomarginal %
5,37
Andel utdelad vinst %
-