Om bolaget (MGIC)

Magic Software Enterprises Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,18 %
 • Utv. idag USD
  +0,02 USD
 • Köp
  10,90
 • Sälj
  11,50
 • Senast
  11,03
 • Högst
  11,09
 • Lägst
  10,91
 • Antal
  12 402
 • Tid
  22:00:01

Magic Software Enterprises

Magic Software Enterprises utvecklar, marknadsför och stöder mjukvaruutveckling och implementeringsteknik. Företaget säljer applikationer som är utformade för elektronisk affärsverksamhet, kundrelationshantering och andra företagsanvändningar. Magic Software Enterprises tillhandahåller även underhålls- och teknisk support samt professionella tjänster. Företaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Or Yehuda, Israel.
VD
Guy Bernstein
Ordförande
Arik Kilman
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Teknik
Börsvärde
538 700 450 USD
Magic Software Enterprises Ltd
48 928 288 aktier
Totalt
48 928 288 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-01-23
Bolagsstämma
2019-11-14
Delårsrapport
2019-08-26
Ordinarie utdelning Magic Software Enterprises Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,156 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-26
 • Utdelningsdag: 2019-09-12
2019-08-13
Delårsrapport
2019-05-16
Delårsrapport
2019-03-13
Ordinarie utdelning Magic Software Enterprises Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-13
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,35 2,93 9,24 19,49
01 Communique Laboratory Inc 3,03 36,00 70,00 70,00 183,33
1911 Gold Corp 0,00 5,88 -14,29 53,19 -
21Vianet Group Inc -1,48 8,75 41,74 94,82 67,27
24SevenOffice -3,17 2,09 -7,22 32,97 183,72
3D Systems Corp -3,55 -1,32 6,68 38,70 -13,32
48North Cannabis Corp -13,04 -11,76 -18,92 -32,58 -64,29
8x8 Inc -4,13 -3,39 -3,53 -0,40 2,10
9F Inc -0,54 -1,18 -2,12 -14,35 -
A10 Networks Inc 0,00 -0,14 4,30 8,35 7,07
AAC Clyde Space 3,22 3,97 7,57 -5,60 40,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,13
Balanslikviditet
3,99
Räntabilitet totalt kapital %
0,09
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,67
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,78
Bruttomarginal %
0,31
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,11
Kundfordringar oms. hast.
0,32
Nettomarginal %
0,11
Andel utdelad vinst %
-