Om bolaget (ACAD)

ACADIA Pharmaceuticals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,63 USD
 • Köp
  20,98
 • Sälj
  22,10
 • Senast
  21,63
 • Högst
  21,69
 • Lägst
  20,56
 • Antal
  1 148 550
 • Tid
  22:00:09

Acadia Pharmaceuticals

ACADIA Pharmaceuticals verkar som ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på forskning, utveckling och kommersialisering av småmolekylära läkemedel för behandling av störningar i centrala nervsystemet. Företaget är specialiserat på behandling av inducerad dysfunktion vid parkinsons sjukdom, schizofreni, neuropatisk smärta och glaukom. Förfetaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i San Diego, USA.
VD
Stephen Davis
Ordförande
Stephen Biggar
Hemsida
https://ir.ac...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
3 363 759 756 USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc
160 179 036 aktier
Totalt
160 179 036 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-04
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
2021-05-05
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,06 -0,07 3,98 8,46 37,24
10X Genomics Inc 0,17 -4,49 -6,53 -3,63 80,44
111 Inc 4,87 3,53 -24,44 -44,74 0,16
1Life Healthcare Inc -0,50 1,86 -16,75 -33,54 -7,83
22nd Century Group Inc -1,89 -3,11 -21,21 -28,28 310,12
23andMe Holding Co. 5,47 2,60 -20,59 - -
2cureX -3,43 -0,88 -5,40 -25,92 -32,27
4D Molecular Therapeutics Inc -0,27 1,98 7,44 -28,83 -
4D Pharma PLC 0,52 1,59 -8,57 -21,05 -
9 Meters Biopharma Inc -0,93 -4,46 -0,93 -10,08 118,01
908 Devices Inc. -0,99 -0,70 -10,56 -40,27 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-45,44
Balanslikviditet
616,23
Räntabilitet totalt kapital %
-34,40
Kassalikviditet
606,80
Ändring eget kapital %
-8,89
Soliditet %
77,02
Ändring totalt kapital %
1,03
Kapitalomsättningshast.
60,76
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,25
Rörelsemarginal %
-57,59
Kundfordringar oms. hast.
12,39
Nettomarginal %
-56,62
Andel utdelad vinst %
-