Om bolaget (CAM B)

Consensus B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,193
 • Sälj
  0,198
 • Senast
  0,199
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:59:27

Consensus Asset Mgmt

Consensus Asset Mgmt är en fondkommissionär som riktar sig till företag, stiftelser och privatpersoner. Consensus Asset Mgmt har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

VD
Patrik Soko
Ordförande
Claes-Göran Nilsson
Hemsida
www.consensus...
Bransch
-
Börsvärde
150 093 288 SEK
Consensus B
639 650 231 aktier
Totalt
639 650 231 aktier
Introdatum
2007-10-10

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Consensus B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
58 207 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 58 207 000
Eget kapital 38 074 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Anders Hedin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,05 %
 • Röstandel: 27,80 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Wright
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,49 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: Claes-Göran Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,19 %
 • Röstandel: 28,38 %
2018-06-30
 • Vem: Patrik Soko
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,62 %
 • Röstandel: 1,95 %
2018-06-30
 • Vem: Rolf Lundström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,81 %
 • Röstandel: 5,01 %
Ägare Kapital % Röster %
Claes-Göran Nilsson 21,19 28,38
Anders Hedin 21,05 27,80
Rolf Lundström 4,81 5,01
Patrik Soko 4,62 1,95
Optinator I Göteborg AB 4,59 2,77
Anders Wright 4,49 1,90
Brännö Invest AB 4,49 1,90
Håkan Dahlin 3,89 1,64
Körner Holding AB 3,89 1,64
Hampus Hedin 3,75 2,98
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
1,97
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1,99
Soliditet %
57,57
Ändring totalt kapital %
15,89
Kapitalomsättningshast.
0,94
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,58
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,28
Andel utdelad vinst %
0,00