Om bolaget (CLS B)

Clinical Laserthermia Syst. B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,53 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,80
 • Högst
  8,80
 • Lägst
  8,50
 • Antal
  37 548
 • Tid
  17:29:31

Clinical Lasertherm.

Clinical Laserthermia Systems är ett forskningsbaserat produktbolag inom medicinteknik, vars intäkter genereras främst genom försäljning av de sterila patientkit för engångsbruk som används vid varje imILT®-behandling. På lång sikt kan intäkter också komma från försäljning av TRANBERG®

VD
Lars-Erik Eriksson
Ordförande
Hans von Celsing
Hemsida
www.clinicall...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
294 132 478 SEK
Clinical Laserthermia Syst. B
34 003 821 aktier
Totalt
34 003 821 aktier
Introdatum
2009-04-16

Kommande händelser

2018-11-22
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-BTA2B
 • Noteringsperiod: 2018-06-15 - 2018-06-29
2018-06-21
Ordinarie utdelning Clinical Laserthermia Syst. B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-05-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-BTA1B
 • Noteringsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-21
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-06-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 8,50
 • Handlas utan rätt: 2018-06-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-22
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 8,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-22
 • Tidsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-08
 • Likviddag: -
2018-05-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-05
2018-05-18
Extra bolagsstämma
2018-05-09
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
27 303 000
Immateriella anläggningstillgångar 20 031 000
Materiella anläggningstillgångar 15 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 20 047 000
Kassa och bank 6 198 000
Summa omsättningstillgångar 7 256 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 17 064 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 10 239 000
Årets resultat -26 949 000
Total fakturering 3 652 000
Rörelseresultat -27 076 000
Summa finansnetto 127 000
Resultat efter finansiella poster -26 949 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-03-31
 • Vem: Elano Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 7,99 %
2018-03-31
 • Vem: FörsäkringsBolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,29 %
 • Röstandel: 7,82 %
2018-03-31
 • Vem: KG Tranberg Medical AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 9,41 %
2018-03-31
 • Vem: Six SIS AG, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-03-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,89 %
 • Röstandel: 6,64 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
2cureX 1,68 -4,35 -22,13 78,35 -
A1M Pharma -0,23 -3,25 13,70 11,35 -55,97
ADDvise Group A 0,00 -2,40 -15,67 -8,50 -40,20
ADDvise Group B 0,00 13,52 10,80 6,54 -33,09
ALK-Abelló B -3,77 2,20 -8,60 -12,97 1,80
Acarix 0,86 -0,56 -0,56 26,07 -61,63
Active Biotech 2,15 11,33 -19,94 -58,64 -59,86
AddLife B -1,47 0,50 1,01 -1,47 18,93
AdderaCare -0,23 2,79 -2,86 19,78 -34,28
Aino Health 3,59 3,88 6,53 -0,79 -57,63
Ägare Kapital % Röster %
FörsäkringsBolaget, Av... 9,29 7,82
Nordnet Pensionsförsäk... 7,89 6,64
KG Tranberg Medical AB 4,90 9,41
Elano Aktiebolag 3,22 7,99
Ålandsbanken, W8IMY 1,72 1,45
Bodestig, Karl Johan 0,98 0,82
Swedbank Försäkring AB 0,97 0,82
Aktiebolaget Possessor 0,92 0,78
Six SIS AG, W8IMY 0,55 3,10
Bagge, Richard 0,35 2,93
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-54,28
Räntabilitet eget kapital %
-84,95
Balanslikviditet
1,93
Räntabilitet totalt kapital %
-57,81
Kassalikviditet
1,63
Ändring eget kapital %
93,37
Soliditet %
73,43
Ändring totalt kapital %
64,59
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,48
Rörelsemarginal %
-185,33
Kundfordringar oms. hast.
45,55
Nettomarginal %
-188,73
Andel utdelad vinst %
-