Om bolaget (CLS B)

Clinical Laserthermia Syst. B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,43 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,04 SEK
 • Köp
  9,02
 • Sälj
  9,22
 • Senast
  9,24
 • Högst
  9,60
 • Lägst
  8,50
 • Antal
  57 674
 • Tid
  17:02:57

Clinical Lasertherm.

Clinical Laserthermia Systems är ett forskningsbaserat produktbolag inom medicinteknik, vars intäkter genereras främst genom försäljning av de sterila patientkit för engångsbruk som används vid varje imILT®-behandling. På lång sikt kan intäkter också komma från försäljning av TRANBERG®

VD
Lars-Erik Eriksson
Ordförande
Hans von Celsing
Hemsida
www.clinicall...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
318 355 153 SEK
Clinical Laserthermia Syst. B
34 003 821 aktier
Totalt
34 003 821 aktier
Introdatum
2009-04-16

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-BTA2B
 • Noteringsperiod: 2018-06-15 - 2018-06-29
2018-06-21
Ordinarie utdelning Clinical Laserthermia Syst. B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-05-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-BTA1B
 • Noteringsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-21
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-06-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 8,50
 • Handlas utan rätt: 2018-06-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-22
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 8,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-22
 • Tidsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-08
 • Likviddag: -
2018-05-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CLS-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-05-25 - 2018-06-05
2018-05-18
Extra bolagsstämma
2018-05-09
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
44 937 000
Immateriella anläggningstillgångar 23 719 000
Materiella anläggningstillgångar 821 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 000
Summa anläggningstillgångar 24 542 000
Kassa och bank 2 019 000
Summa omsättningstillgångar 20 395 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 32 996 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 400 000
Kortfristiga skulder 10 541 000
Årets resultat -21 263 000
Total fakturering 11 266 000
Rörelseresultat -20 880 000
Summa finansnetto -385 000
Resultat efter finansiella poster -21 264 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-03-31
 • Vem: FörsäkringsBolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,29 %
 • Röstandel: 7,82 %
2018-03-31
 • Vem: Elano Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 7,99 %
2018-03-31
 • Vem: KG Tranberg Medical AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 9,41 %
2018-03-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,89 %
 • Röstandel: 6,64 %
2018-03-31
 • Vem: Six SIS AG, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 3,10 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,99 -0,04 -0,12 -5,42 -9,45
2cureX -13,37 -0,46 18,08 26,63 130,25
A1M Pharma 2,06 -3,16 -39,77 -70,64 -90,61
ADDvise Group A -11,46 -1,89 38,55 -3,20 -18,24
ADDvise Group B -6,76 -11,11 23,08 -38,22 -52,24
ALK-Abelló B 1,69 1,12 10,70 4,62 36,60
Acarix -3,16 -5,77 -14,63 -33,78 -62,31
Active Biotech -2,61 2,02 47,25 57,54 87,94
AddLife B -0,43 0,88 3,60 15,00 28,13
AdderaCare 0,72 -0,71 -7,33 -35,94 -53,67
Aino Health 3,90 -3,61 -4,00 -32,96 -62,96
Ägare Kapital % Röster %
FörsäkringsBolaget, Av... 9,29 7,82
Nordnet Pensionsförsäk... 7,89 6,64
KG Tranberg Medical AB 4,90 9,41
Elano Aktiebolag 3,22 7,99
Ålandsbanken, W8IMY 1,72 1,45
Bodestig, Karl Johan 0,98 0,82
Swedbank Försäkring AB 0,97 0,82
Aktiebolaget Possessor 0,92 0,78
Six SIS AG, W8IMY 0,55 3,10
Bagge, Richard 0,35 2,93
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-54,28
Räntabilitet eget kapital %
-84,95
Balanslikviditet
1,93
Räntabilitet totalt kapital %
-57,81
Kassalikviditet
1,63
Ändring eget kapital %
93,37
Soliditet %
73,43
Ändring totalt kapital %
64,59
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,48
Rörelsemarginal %
-185,33
Kundfordringar oms. hast.
45,55
Nettomarginal %
-188,73
Andel utdelad vinst %
-