Om bolaget (TRAN A)

Transferator A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  0,995
 • Sälj
  1,35
 • Senast
  1,18
 • Högst
  1,18
 • Lägst
  1,18
 • Antal
  500
 • Tid
  10:33:43

Transferator

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferator har investerat i följande bolag: ABG, Aqurat, Biosensor, Akredo, ELK Studios och Grumbler. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB. Transferator hette tidigare DO Networks (0907).

VD
Fredrik Vojbacke
Ordförande
Jakob Johansson
Hemsida
www.transfera...
Bransch
-
Börsvärde
108 618 422 SEK
Transferator A
55 321 721 aktier
Transferator B
40 885 653 aktier
Totalt
96 207 374 aktier
Introdatum
2007-03-15

Kommande händelser

2019-05-31
Delårsrapport
2019-06-14
Bolagsstämma
2019-06-17
Ordinarie utdelning Transferator B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-17
 • Utdelningsdag: -
2019-06-17
Ordinarie utdelning Transferator A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-17
 • Utdelningsdag: -
2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-28
Årsrapport
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO4A
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - 2019-02-26
2018-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TRAN-TO5B
 • Noteringsperiod: 2018-02-26 - 2019-02-26
2018-11-30
Delårsrapport
2018-11-28
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Delårsrapport
2018-08-10
Extra bolagsstämma
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Ordinarie utdelning Transferator A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
55 896 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 42 679 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 13 217 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 785 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 13 860 000
Kortfristiga skulder 19 251 000
Årets resultat -12 740 000
Total fakturering 47 000 000
Rörelseresultat -1 992 000
Summa finansnetto -11 226 000
Resultat efter finansiella poster -13 217 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Vojbacke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,20 %
 • Röstandel: 23,53 %
2018-06-30
 • Vem: Guntis Brands
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,01 %
 • Röstandel: 21,03 %
2018-06-30
 • Vem: Jakob Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,80 %
 • Röstandel: 19,31 %
2018-06-30
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,42 %
 • Röstandel: 6,65 %
2018-06-30
 • Vem: Trollborg Karl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,59 %
 • Röstandel: 10,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Jakob Johansson 32,80 19,31
Fredrik Vojbacke 16,20 23,53
Guntis Brands 13,01 21,03
Trollborg Karl 10,59 10,26
Handelsbanken Liv Förs... 6,42 6,65
Avanza Pension 3,99 3,11
Nordnet Pensionsförsäk... 2,87 0,92
Svenska Handelsbanken... 2,82 2,17
Swedbank Försäkring 2,18 0,35
Tomas Tobiasson 1,13 1,83
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,02
Balanslikviditet
2,64
Räntabilitet totalt kapital %
0,56
Kassalikviditet
2,64
Ändring eget kapital %
106,14
Soliditet %
62,80
Ändring totalt kapital %
33,81
Kapitalomsättningshast.
0,59
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-3,66
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,84
Andel utdelad vinst %
0,00