Om bolaget (CUZ)

Cousins Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag USD
  +0,10 USD
 • Köp
  36,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  39,83
 • Högst
  40,00
 • Lägst
  39,46
 • Antal
  373 003
 • Tid
  22:00:06

Cousins Properties

Cousins Properties är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden har intäkter från förvärv, finansiering, utveckling, förvaltning och uthyrning av kommersiella fastigheter. Fondens fastigheter fastigheter är koncentrerade till södra USA. Fonden grundades 1958 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Michael Connolly
Ordförande
Lawrence Gellerstedt
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
5 907 375 670 USD
Cousins Properties Inc
148 688 036 aktier
Totalt
148 688 036 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-04
Ordinarie utdelning Cousins Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,31 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-04
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-07-02
Ordinarie utdelning Cousins Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,31 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-02
 • Utdelningsdag: 2021-07-19
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-04-05
Ordinarie utdelning Cousins Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,31 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-05
 • Utdelningsdag: 2021-04-19
2020-12-31
Ordinarie utdelning Cousins Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-31
 • Utdelningsdag: 2021-01-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,75 -4,07 4,44 9,79 337,55
AGNC Investment Corp -0,12 -0,55 -0,67 0,20 14,33
AGNC Investment Corp 1,15 1,23 -1,84 -0,19 13,47
Acadia Realty Trust -0,18 -1,01 11,14 6,88 130,00
Acres Commercial Realty Corp -0,04 0,23 0,31 2,27 -
Acres Commercial Realty Corp -0,19 0,00 -2,34 -4,34 -
Acrinova A -0,37 0,75 0,75 1,13 52,84
Acrinova B -0,89 -3,48 -4,72 -0,89 -
Aedifica NV 0,27 -1,13 1,34 -5,66 30,12
Agat Ejendomme -1,37 0,00 -4,85 3,85 4,35
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,88
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,47
Soliditet %
62,85
Ändring totalt kapital %
-0,62
Kapitalomsättningshast.
10,42
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,65
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
75,00