Om bolaget (KRG)

Kite Realty Group Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,55 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  21,97
 • Sälj
  21,98
 • Senast
  21,97
 • Högst
  22,03
 • Lägst
  21,69
 • Antal
  877 620
 • Tid
  21:56:44

Kite Realty Group Trust

Kite Realty Group Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Genom dotterbolag äger fonden intressen i olika operativa dotterbolag och joint ventures som ägnar sig åt ägande, drift, förvärv, utveckling och ombyggnad av stads- och handelscentra på utvalda marknader i USA. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Indianapolis, Indiana.
VD
John Kite
Ordförande
John Kite
Hemsida
https://ir.ki...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 847 754 405 USD
Kite Realty Group Trust
84 565 419 aktier
Totalt
84 565 419 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-05-12
Bolagsstämma
2021-05-06
Delårsrapport
2021-04-07
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,17 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-07
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-22
Årsrapport
2021-01-07
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-07
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 3,50 -0,51 -1,16 25,96
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,24 4,48 17,62 221,61 350,73
AGNC Investment Corp -0,28 0,52 -1,53 -0,40 13,08
AGNC Investment Corp -0,90 -1,22 -4,76 -2,33 10,28
Acadia Realty Trust 1,60 4,97 12,54 7,40 130,20
Acres Commercial Realty Corp -0,73 0,47 -0,08 1,86 -
Acres Commercial Realty Corp -0,51 -1,45 -1,01 -3,64 -
Acrinova A -3,73 -4,80 -9,15 1,57 37,97
Acrinova B -0,43 -0,86 0,00 2,22 -
Aedifica NV 0,09 2,77 -0,35 -3,88 29,66
Agat Ejendomme 0,46 1,86 -6,01 2,82 0,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,27
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,50
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2,78
Soliditet %
44,63
Ändring totalt kapital %
-3,29
Kapitalomsättningshast.
10,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,47
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,98
Andel utdelad vinst %
-