Om bolaget (KRG)

Kite Realty Group Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,32 %
 • Utv. idag USD
  +0,19 USD
 • Köp
  10,00
 • Sälj
  24,00
 • Senast
  14,59
 • Högst
  14,89
 • Lägst
  14,42
 • Antal
  420 248
 • Tid
  22:00:04

Kite Realty Group Trust

Kite Realty Group Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Genom dotterbolag äger fonden intressen i olika operativa dotterbolag och joint ventures som ägnar sig åt ägande, drift, förvärv, utveckling och ombyggnad av stads- och handelscentra på utvalda marknader i USA. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Indianapolis, Indiana.
VD
John Kite
Ordförande
John Kite
Hemsida
http://ir.kit...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 212 531 379 USD
Kite Realty Group Trust
84 203 568 aktier
Totalt
84 203 568 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-01
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-01
 • Utdelningsdag: 2020-10-09
2020-07-01
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,052 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-01
 • Utdelningsdag: 2020-07-09
2020-05-14
Bolagsstämma
2020-03-26
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,3175 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-26
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2019-12-19
Ordinarie utdelning Kite Realty Group Trust
 • Utdelning/aktie: 0,3175 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-19
 • Utdelningsdag: 2019-12-27
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 -0,38 10,04 7,92 12,72
AG Mortgage Investment Trust Inc 2,52 -6,86 22,10 15,19 -79,05
AGNC Investment Corp 0,04 1,27 4,25 -1,76 -
AGNC Investment Corp 0,42 -0,25 5,27 -2,04 -
AGNC Investment Corp 1,04 1,39 6,18 -0,43 -
AGNC Investment Corp -0,13 -0,21 5,83 -1,35 -
Acadia Realty Trust 1,76 -4,81 52,11 25,98 -45,31
Acrinova 1,05 3,23 6,67 10,98 -12,73
Adapteo 3,84 8,85 12,20 13,28 -13,89
Aedifica SA 0,00 -0,92 11,34 -6,10 -11,59
Agat Ejendomme 0,49 0,99 1,49 -8,11 -37,80
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,79
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,24
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-4,62
Soliditet %
46,73
Ändring totalt kapital %
-2,05
Kapitalomsättningshast.
10,29
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
21,76
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,35
Andel utdelad vinst %
1 095,71