Om bolaget (OLP)

One Liberty Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,88 %
 • Utv. idag USD
  +0,83 USD
 • Köp
  22,16
 • Sälj
  22,24
 • Senast
  22,24
 • Högst
  22,32
 • Lägst
  21,70
 • Antal
  49 745
 • Tid
  20:10:13

One Liberty Properties

One Liberty Properties är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. är ett värdepappersfond för fastighetsinvesteringar. Fonden investerar främst i kommersiella fastigheter som hyrs ut långfristigt. Fonden grundades 1982 och har sitt huvudkontor i Great Neck, New York.
VD
Patrick Callan
Ordförande
Matthew Gould
Hemsida
https://1libe...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
440 636 062 USD
One Liberty Properties Inc
20 580 853 aktier
Totalt
20 580 853 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-12-16
Ordinarie utdelning One Liberty Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-16
 • Utdelningsdag: 2021-01-07
2020-09-18
Ordinarie utdelning One Liberty Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-18
 • Utdelningsdag: 2020-10-29
2020-06-19
Ordinarie utdelning One Liberty Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-19
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-03-23
Ordinarie utdelning One Liberty Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,45 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-23
 • Utdelningsdag: 2020-04-07
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,23 1,16 3,89 6,79 23,12
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,68 3,04 26,44 34,97 -70,73
AGNC Investment Corp -0,26 -0,93 -2,30 4,66 -
AGNC Investment Corp -0,25 -0,33 0,00 4,49 -
Acadia Realty Trust 2,59 3,85 33,70 34,26 -14,99
Acres Commercial Realty Corp -0,86 -4,77 - - -
Acres Commercial Realty Corp 3,69 6,47 - - -
Acrinova 12,61 13,64 26,90 30,21 9,65
Adapteo 2,74 9,18 8,94 2,96 -5,92
Aedifica SA 0,39 -0,38 2,98 6,67 -11,77
Agat Ejendomme 1,09 -0,53 1,92 -8,82 -47,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,19
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,52
Soliditet %
37,15
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
10,88
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
58,69
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
128,57