Om bolaget (BLDR)

Builders FirstSource Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,80 %
 • Utv. idag USD
  +0,80 USD
 • Köp
  44,00
 • Sälj
  45,78
 • Senast
  45,35
 • Högst
  45,69
 • Lägst
  44,55
 • Antal
  1 749 869
 • Tid
  22:00:38

Builders FirstSource

Builders FirstSource är verksamma inom byggindustrin. Bolaget är specialiserade inom helhetslösningar som berör entreprenad och fastighetsutveckling. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer både i den privata och offentliga sektorn. Builders FirstSource grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
M. Chad Crow
Ordförande
Paul S. Levy
Hemsida
https://inves...
Bransch
Industri
Börsvärde
9 230 753 050 USD
Builders FirstSource Inc
207 199 844 aktier
Totalt
207 199 844 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-02-26
Årsrapport
2020-10-29
Delårsrapport
2020-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
2020 Bulkers 0,47 5,97 -4,91 1,91 101,70
24Storage 0,00 9,16 10,25 5,25 6,52
3M Co 0,77 1,57 3,80 -0,79 25,51
51job Inc -0,70 -0,65 -0,23 24,48 17,04
A O Smith Corp 1,50 1,03 2,79 1,90 35,71
A.P. Møller - Mærsk A 0,54 1,51 -3,56 18,53 116,20
A.P. Møller - Mærsk B 1,02 1,73 -4,14 14,57 107,15
Aalberts NV 8,27 19,04 14,99 13,12 61,98
Aallon Group Oyj 0,87 0,87 0,87 -1,69 7,41
Aaon Inc 0,93 -0,75 -1,09 -13,31 5,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
47,18
Balanslikviditet
206,88
Räntabilitet totalt kapital %
9,78
Kassalikviditet
133,89
Ändring eget kapital %
39,74
Soliditet %
27,62
Ändring totalt kapital %
28,44
Kapitalomsättningshast.
205,07
Bruttomarginal %
25,97
Varulagrets oms. hast.
9,17
Rörelsemarginal %
6,35
Kundfordringar oms. hast.
10,28
Nettomarginal %
4,77
Andel utdelad vinst %
-