Om bolaget (HNP)

Huaneng Power International Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,07 %
 • Utv. idag USD
  -0,01 USD
 • Köp
  13,44
 • Sälj
  13,50
 • Senast
  13,44
 • Högst
  13,47
 • Lägst
  13,31
 • Antal
  15 302
 • Tid
  21:44:47

Huaneng Power International

Huaneng Power International är ett energibolag. Bolaget är inblandat i utveckling, investering, konstruktion, drift och förvaltning av kraftverk och relaterade projekt och generation, grossisthandel och detaljhandel med el och andra relaterade servicar. Bolaget genererar kraft från kol, vind, gas, olja, biomassa, sol och vattenresurser och levererar till kunder i Kina. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Beijing, Kina.
VD
Yinbiao Shu
Ordförande
Yinbiao Shu
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
1 580 503 931 USD
Huaneng Power International Inc
117 509 586 aktier
Totalt
117 509 586 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-03-24
Årsrapport
2020-10-27
Delårsrapport
2020-08-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,25 2,04 5,56 6,37 35,78
A2A SpA 1,79 6,80 3,53 13,66 48,37
AES Corp -0,25 -0,45 -8,63 -13,30 59,54
ALLETE Inc 0,51 2,25 1,18 3,62 20,95
Acea SpA 1,22 2,95 0,61 5,58 20,36
Advent Technologies Holdings Inc 4,71 -4,97 -13,56 -34,13 -
Aega 5,02 5,28 -4,57 -18,10 68,85
Algonquin Power & Utilities Corp 0,52 1,04 0,52 -4,39 15,01
Algonquin Power & Utilities Corp 0,05 0,78 2,11 -2,81 7,66
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 0,39 1,89 5,98 46,21
Alliant Energy Corp -0,77 3,20 3,78 7,18 10,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-