Om bolaget (PRIM)

Primoris Services Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,66 %
 • Utv. idag USD
  -0,18 USD
 • Köp
  26,95
 • Sälj
  27,68
 • Senast
  27,25
 • Högst
  27,54
 • Lägst
  27,18
 • Antal
  223 030
 • Tid
  22:00:03

Primoris Services

Primoris Services är ett holdingbolag. Bolaget tillhandahåller genom sina dotterbolag bygg-, tillverknings-, underhålls- och ersättnings- och ingenjörstjänster till allmännyttiga företag, petrokemiska företag, energibolag, kommuner och andra kunder. Primoris Services är verksamt och har sina kunder globalt. Företaget grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
Tom McCormick
Ordförande
David King
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 473 846 980 USD
Primoris Services Corp
53 731 206 aktier
Totalt
53 731 206 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Primoris Services Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Primoris Services Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-04
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Primoris Services Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning Primoris Services Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
2020 Bulkers 0,41 -8,65 -8,65 14,08 105,93
24Storage -1,91 -1,44 -5,52 -6,80 -1,91
3M Co -0,74 -0,54 -0,14 -9,88 6,40
51job Inc 0,20 -3,44 -10,53 -17,76 -10,72
A O Smith Corp 0,01 1,72 4,20 -4,16 21,54
A.P. Møller - Mærsk A 1,92 7,18 -7,45 1,19 79,35
A.P. Møller - Mærsk B 1,95 7,51 -6,82 3,74 75,30
Aalberts NV 0,08 -3,59 -7,37 -7,44 44,35
Aallon Group Oyj 0,00 -1,24 0,00 3,02 22,44
Aaon Inc 0,67 -0,28 5,73 16,60 14,30
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,94
Balanslikviditet
145,90
Räntabilitet totalt kapital %
7,39
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
13,54
Soliditet %
36,29
Ändring totalt kapital %
7,60
Kapitalomsättningshast.
177,27
Bruttomarginal %
10,60
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,70
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,17
Andel utdelad vinst %
11,06