Om bolaget (IBCP)

Independent Bank Corp (Mich)

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,13 %
 • Utv. idag USD
  +0,03 USD
 • Köp
  23,38
 • Sälj
  23,43
 • Senast
  23,38
 • Högst
  23,58
 • Lägst
  23,34
 • Antal
  8 494
 • Tid
  16:45:04

Independent Bank

Independent Bank är ett kommersiellt bank holdingbolag. Bankerna attraherar inlåning och erbjuder en mängd olika lån och finansiella tjänster, inklusive kommersiell och jordbruksutlåning, direkt och indirekt konsumentfinansiering och hypotekslån. Independent Bank verkar i Michigan's lower peninsula. Företaget grundades 1864 och har sitt huvudkontor i Michigan, USA.
VD
William Kessel
Ordförande
Michael Magee
Hemsida
https://ir.in...
Bransch
Finans
Börsvärde
496 817 926 USD
Independent Bank Corp (Mich)
21 276 999 aktier
Totalt
21 276 999 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-04
 • Utdelningsdag: 2021-11-15
2021-11-05
Delårsrapport
2021-08-05
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-05
 • Utdelningsdag: 2021-08-16
2021-08-06
Delårsrapport
2021-05-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-04
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-05-06
Delårsrapport
2021-04-20
Bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2021-02-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,21 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-04
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,14 4,14 0,41 -1,83 22,38
180 Degree Capital Corp 0,69 -0,95 1,39 -1,76 17,07
1st Constitution Bancorp 1,29 2,92 -1,84 12,93 44,60
1st Source Corp -0,19 4,71 -4,12 3,70 21,62
26 Capital Acquisition Corp 0,00 -0,10 -0,71 1,13 -
360 DigiTech Inc 6,82 -4,05 8,59 -15,40 87,76
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 -16,67 -64,29 -73,68
A-Mark Precious Metals Inc 2,53 -6,72 -9,89 30,18 114,67
ABG Sundal Collier Holding 0,88 -0,43 -3,76 -2,33 46,66
Aareal Bank AG 0,38 1,17 5,38 31,78 36,43
Aberdeen International Inc 0,00 4,00 -3,70 -31,58 160,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-11-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,79
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,22
Soliditet %
8,65
Ändring totalt kapital %
10,88
Kapitalomsättningshast.
0,60
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
301,13
Andel utdelad vinst %
27,18