Om bolaget (IBCP)

Independent Bank Corp (Mich)

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,10 %
 • Utv. idag USD
  +0,22 USD
 • Köp
  19,37
 • Sälj
  20,17
 • Senast
  20,13
 • Högst
  20,16
 • Lägst
  19,55
 • Antal
  68 530
 • Tid
  22:00:10

Independent Bank

Independent Bank är ett kommersiellt bank holdingbolag. Bankerna attraherar inlåning och erbjuder en mängd olika lån och finansiella tjänster, inklusive kommersiell och jordbruksutlåning, direkt och indirekt konsumentfinansiering och hypotekslån. Independent Bank verkar i Michigan's lower peninsula. Företaget grundades 1864 och har sitt huvudkontor i Michigan, USA.
VD
Christopher Oddleifson
Ordförande
Donna Abelli
Hemsida
https://ir.in...
Bransch
Finans
Börsvärde
435 720 295 USD
Independent Bank Corp (Mich)
21 884 495 aktier
Totalt
21 884 495 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-11-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-04
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
2020-08-03
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-03
 • Utdelningsdag: 2020-08-14
2020-05-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-04
 • Utdelningsdag: 2020-05-15
2020-04-21
Bolagsstämma
2020-02-04
Ordinarie utdelning Independent Bank Corp (Mich)
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-04
 • Utdelningsdag: 2020-02-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 1,61 6,60 9,36 9,63
180 Degree Capital Corp 0,00 2,14 15,20 20,18 -3,33
1st Constitution Bancorp 1,51 -4,80 -10,74 24,68 -28,76
1st Source Corp 3,28 -1,84 11,17 23,11 -14,68
360 DigiTech Inc 0,38 17,14 49,30 32,37 58,95
49 North Resources Inc 0,00 -4,35 0,00 -8,33 214,29
A-Mark Precious Metals Inc 1,89 -0,63 -0,03 -13,62 245,53
ABG Sundal Collier Holding 0,00 2,17 8,05 15,64 59,64
ABN Amro Bank NV -2,23 -3,20 7,52 12,63 -46,79
Aareal Bank AG -4,02 1,40 4,05 23,30 -31,86
Aberdeen International Inc -5,26 2,86 100,00 350,00 300,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,57
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
9,65
Soliditet %
8,95
Ändring totalt kapital %
17,41
Kapitalomsättningshast.
0,59
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
267,45
Andel utdelad vinst %
43,33