Om bolaget (NET B)

NetEnt B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,03 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,150 SEK
 • Köp
  36,750
 • Sälj
  36,820
 • Senast
  36,775
 • Högst
  38,120
 • Lägst
  36,730
 • Antal
  373 489
 • Tid
  16:25:40

NetEnt

NetEnt är en B2B-leverantör av helhetslösningar för casinospel över internet. Kärnprodukten, CasinoModule, är en komplett spelplattform omfattande ett stort antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule på royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar..

VD
Therese Hillman
Ordförande
Fredrik Erbing
Hemsida
www.netent.com
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
9 106 962 865 SEK
NetEnt B
206 470 860 aktier
Totalt
206 470 860 aktier
Introdatum
2007-04-05

Kommande händelser

2019-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NET-ILA
 • Noteringsperiod: 2018-05-14 - 2018-05-25
2018-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NET-ILB
 • Noteringsperiod: 2018-05-14 - 2018-05-25
2018-05-08
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2018-05-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-08
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-08
Distribution av värdepapper NetEnt B
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-08
 • Utdelningsdag: -
2018-04-25
Bolagsstämma
2018-04-24
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 295 340 000
Immateriella anläggningstillgångar 318 208 000
Materiella anläggningstillgångar 151 345 000
Finansiella anläggningstillgångar 15 166 000
Summa anläggningstillgångar 484 719 000
Kassa och bank 387 035 000
Summa omsättningstillgångar 810 621 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 956 495 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 11 341 000
Kortfristiga skulder 327 504 000
Årets resultat 552 436 000
Total fakturering 1 624 982 000
Rörelseresultat 587 098 000
Summa finansnetto -1 693 000
Resultat efter finansiella poster 585 404 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-26
 • Vem: Rolf Lundström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,88 %
 • Röstandel: 13,62 %
2018-10-25
 • Vem: Rolf Lundström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 13,70 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,63 3,35 -2,33 -8,45 -8,05
AGF B -4,30 -5,65 -2,20 -4,64 36,92
AS Tallink Grupp FDR 1,90 -2,73 - - -
AaB 0,43 -3,31 1,74 -17,89 -39,06
AcadeMedia -2,00 -5,45 -4,03 -16,37 -27,88
Actic Group -0,27 -2,89 -11,72 -10,65 -1,34
AdCityMedia 0,00 0,42 -12,22 -13,82 12,32
Alma Media Oyj -3,44 -4,04 0,98 -2,52 -16,71
Andersen & Martini B 0,00 -2,48 2,61 -3,28 -1,67
Aspire Global -1,46 -3,18 -10,00 31,25 41,04
Atvexa B 0,00 -2,78 -1,06 3,70 -0,88
Ägare Kapital % Röster %
Michael Knutsson 6,90 13,00
Rolf Lundström 6,50 14,30
Per Hamberg 6,40 19,70
Handelsbanken AB for PB 4,90 6,70
JPM Chase NA 3,60 1,60
Danske Bank International 3,40 4,90
Lannebo Fonder 3,30 1,50
State Street Bank and... 2,90 1,30
Berit Lindwall 1,80 6,80
Banque Carnegie Luxemb... 1,20 4,00
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
29,45
Räntabilitet eget kapital %
58,78
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
46,35
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,62
Soliditet %
73,84
Ändring totalt kapital %
-1,81
Kapitalomsättningshast.
1,24
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
36,13
Kundfordringar oms. hast.
29,13
Nettomarginal %
34,00
Andel utdelad vinst %
-