Om bolaget (NET B)

NetEnt B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,99 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  61,60
 • Sälj
  61,70
 • Senast
  61,60
 • Högst
  62,30
 • Lägst
  60,25
 • Antal
  740 745
 • Tid
  16:19:50

NetEnt

NetEnt är en B2B-leverantör av helhetslösningar för casinospel över internet. Kärnprodukten, CasinoModule, är en komplett spelplattform omfattande ett stort antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule på royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar..

VD
Per Eriksson
Ordförande
Vigo Carlund
Hemsida
www.netent.com
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
14 503 903 944 SEK
NetEnt B
206 470 860 aktier
Totalt
206 470 860 aktier
Introdatum
2007-04-05

Kommande händelser

2018-02-15
Årsrapport
2018-04-24
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2017-10-27
Delårsrapport
2017-07-13
Delårsrapport
2017-05-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NET-ILB
 • Noteringsperiod: 2017-05-10 - 2017-05-23
2017-05-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NET-ILA
 • Noteringsperiod: 2017-05-10 - 2017-05-23
2017-05-04
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2017-05-04
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-05-04
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2017-05-04
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-05-04
Distribution av värdepapper NetEnt B
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-04
 • Utdelningsdag: -
2017-04-21
Bolagsstämma
2017-04-20
Delårsrapport
2017-02-16
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 319 183 000
Immateriella anläggningstillgångar 253 495 000
Materiella anläggningstillgångar 120 546 000
Finansiella anläggningstillgångar 9 567 000
Summa anläggningstillgångar 383 608 000
Kassa och bank 494 497 000
Summa omsättningstillgångar 935 575 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 923 076 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 14 269 000
Kortfristiga skulder 381 838 000
Årets resultat 504 412 000
Total fakturering 1 455 101 000
Rörelseresultat 535 949 000
Summa finansnetto 9 578 000
Resultat efter finansiella poster 545 527 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-07-04
Sälj av aktie
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: 2 000 000
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 1,96 %
2017-01-27
Köp av aktie
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: 120 000
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 2,22 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,77 0,46 -1,89 7,33 10,65
A City Media 0,22 12,96 26,58 4,52 12,14
A-Com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AaB 0,52 0,52 -9,09 -11,76 -2,11
Aarhus Elite B 0,99 2,00 -9,73 -16,05 -18,40
AcadeMedia -1,29 -3,36 -10,16 6,48 3,14
Actic Group 0,25 2,56 11,73 -8,47 -
Alma Media Oyj 1,54 2,54 10,84 8,20 40,70
Andersen & Martini B 3,33 1,64 -7,46 -30,73 34,20
Aspire Global 7,12 16,45 4,34 -6,23 -
Axfood 0,00 0,00 -0,78 10,40 14,10
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Knutsson 6,90 13,00
Familjen Lundström 6,50 14,30
Familjen Hamberg 6,30 19,70
Lannebo Fonder 5,40 2,40
Handelsbanken AB for PB 5,00 6,80
Danske Bank International 3,30 4,90
Skandia 2,90 1,30
Berit Lindwall 1,80 6,80
Handelsbanken Fonder 1,80 0,80
Banque Carnegie Luxemb... 1,30 4,10
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
21,85
Räntabilitet eget kapital %
61,62
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
50,06
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
29,25
Soliditet %
69,97
Ändring totalt kapital %
36,74
Kapitalomsättningshast.
1,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
36,83
Kundfordringar oms. hast.
32,84
Nettomarginal %
34,67
Andel utdelad vinst %
-