Om bolaget (PRCO B)

Precio Fishbone B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,50 %
 • Utv. idag SEK
  +0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  54,00
 • Högst
  54,00
 • Lägst
  52,20
 • Antal
  99 458
 • Tid
  17:29:46

Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett IT- konsultbolag. Bolaget utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar. Störst specialisering sker inom utvecklandet av intranät, webb- och ledningssystem, särskilt anpassat för Microsoftteknologi. Precio Fishbone erbjuder lösningar inom hela värdekedjan, från analys, utveckling, till eftermarknadsservice. Bolagets huvudkontor ligger i Örebro.
VD
Christer Johansson
Ordförande
Bengt-Åke Älgevik
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Teknik
Börsvärde
488 148 410 SEK
Precio Fishbone B
9 155 722 aktier
Totalt
9 175 722 aktier
Introdatum
2000-08-30

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Precio Fishbone B
 • Utdelning/aktie: 1,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
01 Communique Laboratory Inc -13,04 -9,09 -13,04 -20,00 5,26
21Vianet Group Inc -4,12 9,72 3,91 -9,92 -28,98
24SevenOffice 3,65 8,71 1,96 -2,80 102,60
2U Inc 1,20 12,18 -52,26 -54,24 -77,30
3D Systems Corp 0,15 1,92 -21,35 -20,16 -67,24
58.com Inc 1,47 8,16 -2,18 -1,67 -24,99
5th Planet Games 8,76 8,45 -9,62 2,67 -66,81
8x8 Inc 1,30 0,24 -0,36 4,36 10,53
A10 Networks Inc 0,84 3,61 -5,78 12,74 3,02
Ability Inc 2,33 10,74 -24,74 -48,44 -84,45
Ägare Kapital % Röster %
Midsjörevet 31,00 31,00
Avanza Pension 10,00 10,00
Pa De Kapoe 5,00 5,00
Rambas AB 4,00 4,00
Spalato AB 3,00 3,00
Datum för årsredovisning
2019-05-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
25,00
Balanslikviditet
1,68
Räntabilitet totalt kapital %
14,00
Kassalikviditet
1,68
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
56,00
Ändring totalt kapital %
0,26
Kapitalomsättningshast.
1,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
11,00
Kundfordringar oms. hast.
0,25
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-