Om bolaget (MTR)

Mesa Royalty Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +2,27 %
 • Utv. idag USD
  +0,10 USD
 • Köp
  3,40
 • Sälj
  5,00
 • Senast
  4,50
 • Högst
  4,54
 • Lägst
  4,41
 • Antal
  10 342
 • Tid
  22:00:00

Mesa Royalty Trust

Mesa Royalty Trust har royaltyintressen i olika olje- och gasfastigheter i USA. Det har intressen i fastigheter som ligger i Hugotons fält i Kansas och San Juan Basin-fältet i New Mexico och Colorado. Företaget grundades 1979 och är baserat i Houston, Texas.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
http://hq2aeg...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Mesa Royalty Trust
1 863 590 aktier
Totalt
1 863 590 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-28
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,023674 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-04-29
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,017575 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-03-30
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,122139 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2020-02-27
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,050732 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2020-01-30
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,078156 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2019-12-30
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,063616 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-30
 • Utdelningsdag: 2020-01-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 -0,38 10,04 7,92 12,72
Abraxas Petroleum Corp -7,20 -12,75 40,38 -41,08 -55,17
Adams Resources & Energy Inc -0,38 1,03 37,57 22,79 -16,82
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 -4,19 -5,94 -0,48 -13,45
Aemetis Inc -3,65 3,94 -43,58 -7,46 111,40
Africa Energy Corp 8,86 7,50 13,16 -6,52 53,57
Africa Energy Corp 0,00 -0,39 -3,56 -16,94 28,43
Africa Oil 2,75 -2,61 21,74 3,70 -8,20
Africa Oil 2,28 0,34 21,00 4,15 -15,56
Akastor -1,05 -3,58 12,71 15,11 -13,73
Aker 1,19 1,09 29,32 26,68 4,85
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-