Om bolaget (MTR)

Mesa Royalty Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,18 %
 • Utv. idag USD
  +0,02 USD
 • Köp
  10,88
 • Sälj
  11,12
 • Senast
  10,93
 • Högst
  11,35
 • Lägst
  10,88
 • Antal
  26 091
 • Tid
  21:34:41

Mesa Royalty Trust

Mesa Royalty Trust har royaltyintressen i olika olje- och gasanläggningar i USA. Det har intressen i anläggningar som ligger i Hugotons fält i Kansas och San Juan Basin-fältet i New Mexico och Colorado. Företaget grundades 1979 och är baserat i Houston, Texas.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
Energi
Börsvärde
20 331 766 USD
Mesa Royalty Trust
1 863 590 aktier
Totalt
1 863 590 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-03-30
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,102836 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-30
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2022-02-25
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,10941 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-25
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2022-01-28
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,111768 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-28
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2021-12-30
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,129846 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-30
 • Utdelningsdag: 2022-01-31
2021-07-29
Ordinarie utdelning Mesa Royalty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,003926 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
ABL Group 2,03 -2,71 -9,71 -9,71 37,16
Adams Resources & Energy Inc -1,86 -1,89 -15,03 -16,34 12,34
Advantage Energy Ltd -5,99 3,36 -28,89 -10,61 58,42
Aemetis Inc -2,44 -21,35 -42,15 -59,09 -57,23
Africa Energy Corp -3,70 0,00 -11,86 0,00 0,00
Africa Energy Corp -1,44 1,99 -12,39 4,06 13,26
Africa Oil Corp -4,63 -4,63 -25,63 -8,85 73,11
Africa Oil Corp -0,30 2,18 -22,50 -4,25 94,90
Akastor 3,12 4,12 -3,48 3,37 32,77
Aker -1,98 -4,76 -16,41 -8,91 12,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-