Om bolaget (LOOM B)

Loomis B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag SEK
  +3,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  308,60
 • Högst
  311,40
 • Lägst
  307,00
 • Antal
  197 447
 • Tid
  17:29:38

Loomis

Loomis erbjuder ett sortiment av helhetslösningar för värdehantering. Kunderna återfinns främst inom banksektorn och detaljhandeln. Loomis tjänster för värdehantering delas in i tre områden: Värdetransporter, Kontanthantering och Internationell värdelogistik. Loomis har cirka 400 lokalkontor i 20 länder.

VD
Patrik Andersson
Ordförande
Alf Göransson
Hemsida
www.loomis.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
22 960 347 845 SEK
Loomis B
75 279 829 aktier
Totalt
75 279 829 aktier
Introdatum
2008-12-01

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-11-01
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Loomis B
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-01-30
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
2018-09-05
Extra bolagsstämma
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
15 164 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 066 000 000
Materiella anläggningstillgångar 4 689 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 555 000 000
Summa anläggningstillgångar 11 311 000 000
Kassa och bank 839 000 000
Summa omsättningstillgångar 3 852 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 037 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 630 000 000
Långfristiga skulder 4 745 000 000
Kortfristiga skulder 2 751 000 000
Årets resultat 1 428 000 000
Total fakturering 17 228 000 000
Rörelseresultat 1 992 000 000
Summa finansnetto -109 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 882 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-23
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,57 %
 • Röstandel: 4,93 %
2019-04-08
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,42 %
 • Röstandel: 5,42 %
2019-04-03
 • Vem: Polaris Capital Management, LLC (Direct Holder)
 • Antal: 254 427
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2019-03-29
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,03 %
 • Röstandel: 7,03 %
2019-03-20
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,03 %
 • Röstandel: 1,11 %
2019-03-14
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,26 %
 • Röstandel: 10,35 %
2019-03-12
 • Vem: Latour Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-11
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,34 %
 • Röstandel: 35,76 %
2019-02-04
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,03 %
 • Röstandel: 5,91 %
2019-01-22
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,23 %
2018-12-20
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-12-19
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,96 %
 • Röstandel: 6,38 %
2018-12-14
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 30 000
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-12-13
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 4,57 %
2018-12-05
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,57 %
2018-09-24
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,04 %
 • Röstandel: 5,32 %
2018-09-18
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,96 %
 • Röstandel: 8,06 %
2018-08-22
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 43 701
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 3,51 %
2018-08-14
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 3,59 %
2018-06-29
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 179 761
 • Aktiekapital: 6,85 %
 • Röstandel: 4,86 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
A.P. Møller - Mærsk A -2,15 -9,83 -17,71 -18,15 -23,26
A.P. Møller - Mærsk B -2,57 -9,80 -18,85 -18,52 -23,42
ABB Ltd -0,47 -2,90 -7,98 -5,21 -13,36
AF Gruppen 0,31 0,62 1,56 5,84 19,85
AKVA Group 0,00 2,24 7,99 6,41 0,00
Absolent Group 2,84 0,25 9,92 34,80 169,59
Addtech B -0,96 -0,96 14,38 32,02 35,20
Ages Industri B -2,16 -2,16 -6,21 3,66 -27,19
Alelion Energy Systems 2,85 0,31 -59,38 -55,60 -87,50
Alfa Laval -0,39 -3,14 -9,30 -2,16 -9,38
Ägare Kapital % Röster %
BlackRock 8,60 6,10
SEB Funds 7,50 5,10
Fidelity Investments (... 5,30 3,80
Capital Group 4,30 3,10
Swedbank Robur Funds 3,90 2,70
Didner & Gerge Funds 3,40 2,40
Latour 3,40 23,80
Handelsbanken Funds 3,20 2,30
Vanguard 3,20 2,30
BNP Paribas Asset Mana... 3,10 2,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,90
Balanslikviditet
1,00
Räntabilitet totalt kapital %
12,22
Kassalikviditet
1,00
Ändring eget kapital %
19,68
Soliditet %
45,55
Ändring totalt kapital %
21,94
Kapitalomsättningshast.
1,14
Bruttomarginal %
26,30
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
11,26
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,02
Andel utdelad vinst %
48,91