Om bolaget (LOOM B)

Loomis B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,30 %
 • Utv. idag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  404,40
 • Högst
  404,40
 • Lägst
  398,40
 • Antal
  107 083
 • Tid
  17:29:51

Loomis

Loomis är verksamma inom finansbranschen. Bolaget erbjuder tjänster för kontantflöden till finansiella institutioner samt övriga kommersiella affärsverksamheter. Bolaget är delaktiga i hela processen, från inhämtning, räkning, insättning och distribution av kontanter. Verksamheten drivs på global nivå med störst närvaro inom Europa samt USA. Bolaget var tidigare en del av Securitas, men avknoppades som ett separat bolag under 2007.
VD
Patrik Andersson
Ordförande
Alf Göransson
Hemsida
http://www.lo...
Bransch
Industri
Börsvärde
30 352 827 052 SEK
Loomis B
75 279 829 aktier
Totalt
75 279 829 aktier
Introdatum
2008-12-01

Kommande händelser

2020-02-05
Årsrapport
2020-05-06
Delårsrapport
2020-05-06
Bolagsstämma
2020-07-24
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-01
Delårsrapport
2019-08-28
Extra bolagsstämma
2019-07-25
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Loomis B
 • Utdelning/aktie: 10,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-01-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-17
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2019-06-20
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-04-23
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,57 %
 • Röstandel: 4,93 %
2019-04-08
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,42 %
 • Röstandel: 5,42 %
2019-04-03
 • Vem: Polaris Capital Management, LLC (Direct Holder)
 • Antal: 254 427
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2019-03-29
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,03 %
 • Röstandel: 7,03 %
2019-03-20
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,03 %
 • Röstandel: 1,11 %
2019-03-14
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,26 %
 • Röstandel: 10,35 %
2019-03-12
 • Vem: Latour Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-11
 • Vem: Citigroup Global Markets Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,34 %
 • Röstandel: 35,76 %
2019-02-04
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,03 %
 • Röstandel: 5,91 %
2019-01-22
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,23 %
2018-12-20
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-12-19
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,96 %
 • Röstandel: 6,38 %
2018-12-14
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 30 000
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-12-13
 • Vem: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 4,57 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,04 2,69 -1,65 7,28 21,44
2020 Bulkers -0,71 1,93 -5,38 6,84 -
3M Co -0,94 2,82 -1,91 0,59 -14,38
51job Inc -1,39 2,18 -2,28 11,93 17,27
A. O. Smith Corp -3,01 -2,81 -12,86 -8,75 5,58
A.P. Møller - Mærsk A 0,80 7,68 10,90 28,86 17,87
A.P. Møller - Mærsk B 0,25 7,68 10,96 28,66 17,80
Aalberts NV 0,15 4,95 -0,36 8,20 37,40
Aallon Group Oyj 0,48 -3,23 -0,47 12,90 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,11 4,57 -3,42 4,66 1,10
Aaon Inc -1,75 3,87 -1,42 3,35 41,00
Ägare Kapital % Röster %
SEB fonder 9,00 9,00
Polaris Capital Manage... 5,10 5,10
BlackRock 5,00 5,00
Handelsbanken Fonder 4,60 4,60
Fidelity Investments 4,30 4,30
Swedbank Robur Fonder AB 3,70 3,70
Mawer Investment Manag... 3,60 3,60
BNP Paribas Asset Mana... 3,40 3,40
Norges Bank 3,30 3,30
Vanguard 3,30 3,30
Datum för årsredovisning
2019-11-01
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
34,00
Balanslikviditet
1,17
Räntabilitet totalt kapital %
9,00
Kassalikviditet
1,17
Ändring eget kapital %
15,00
Soliditet %
39,00
Ändring totalt kapital %
0,38
Kapitalomsättningshast.
0,83
Bruttomarginal %
46,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
16,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-