Om bolaget (IBN)

ICICI Bank Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,06 %
 • Utv. idag USD
  -0,16 USD
 • Köp
  14,92
 • Sälj
  14,99
 • Senast
  14,98
 • Högst
  15,00
 • Lägst
  14,81
 • Antal
  5 935 279
 • Tid
  22:00:55

ICICI Bank

ICICI Bank är ett finansbolag som driver ett nätverk av banker i hela Indien. Koncernen har specialiserat sig på företag förutom Forex och fondverksamhet. ICICI Bank är också en investeringsbank som ger försäkringar och finansiella tjänster till sina kunder. ICICI har sin huvudsakliga verksamhet i Indien men finns också internationellt. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Mumbai, Indien.
VD
Sandeep Bakhshi
Ordförande
Girish Chaturvedi
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Finans
Börsvärde
52 201 551 358 USD
ICICI Bank Ltd
3 447 922 811 aktier
Totalt
3 447 922 811 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-08-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
180 Degree Capital Corp -1,39 0,31 11,93 11,93 -1,09
1st Constitution Bancorp -1,99 -8,11 -14,36 28,57 -26,81
1st Source Corp -1,20 1,22 5,11 31,48 -15,76
360 DigiTech Inc 4,24 9,95 24,43 23,46 52,19
49 North Resources Inc 0,00 0,00 21,05 -11,54 283,33
A-Mark Precious Metals Inc -1,31 0,74 -6,61 -23,42 230,86
ABG Sundal Collier Holding -1,53 -3,01 5,23 9,34 59,80
ABN Amro Bank NV -1,76 -3,57 3,53 19,00 -47,33
Aareal Bank AG -0,94 -2,63 -3,15 17,82 -32,37
Aberdeen International Inc -5,41 25,00 218,18 337,50 337,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-