Om bolaget (SPN)

Superior Energy Services Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,11 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  1,06
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,20
 • Högst
  1,26
 • Lägst
  1,05
 • Antal
  945 994
 • Tid
  22:00:18

Superior Energy Services

Superior Energy Services är ett serviceföretag till olje- och gasindustrin. Bolaget tillhandahåller borrningstjänster såsom anslutningsteknik för olje- och gasutveckling och produktion av olja och gas. Bolaget planerar och utformar lösningar som är specialiserade på oljefälttjänster och utrustning som används under hela olje- och gasbrunns livscykel. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
David D. Dunlap
Ordförande
Terence E. Hall
Hemsida
http://ir.sup...
Bransch
Energi
Börsvärde
16 012 627 USD
Superior Energy Services Inc
14 826 507 aktier
Totalt
14 826 507 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-23
Delårsrapport
2019-06-06
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,03 5,42 11,69 2,07 11,42
Abraxas Petroleum Corp 1,08 12,62 -13,52 4,98 -78,15
Adams Resources & Energy Inc 1,24 2,90 -8,04 -4,96 -20,98
Advantage Oil & Gas Ltd -0,49 -1,45 -15,00 4,62 15,91
Aemetis Inc -1,22 1,25 -2,54 6,79 -11,18
Africa Energy Corp 0,00 6,25 10,87 -5,56 18,60
Africa Energy Corp 1,48 13,61 9,04 -9,16 12,33
Africa Oil 5,41 10,38 6,36 3,54 -1,68
Africa Oil 3,54 13,91 5,07 3,15 -2,96
Akastor 5,56 8,20 13,10 -38,95 -60,08
Aker 3,87 15,66 25,40 -15,72 -30,28
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-76,19
Balanslikviditet
351,59
Räntabilitet totalt kapital %
-4,31
Kassalikviditet
307,20
Ändring eget kapital %
-112,94
Soliditet %
-1,75
Ändring totalt kapital %
-18,53
Kapitalomsättningshast.
69,89
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
8,67
Rörelsemarginal %
1,91
Kundfordringar oms. hast.
24,30
Nettomarginal %
-6,17
Andel utdelad vinst %
-