Om bolaget (SPN)

Superior Energy Services Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,51 %
 • Utv. idag USD
  +0,0069 USD
 • Köp
  0,4250
 • Sälj
  0,5200
 • Senast
  0,4626
 • Högst
  0,4890
 • Lägst
  0,4210
 • Antal
  2 431 818
 • Tid
  22:00:03

Superior Energy Services

Superior Energy Services är ett serviceföretag till olje- och gasindustrin. Bolaget tillhandahåller borrningstjänster såsom anslutningsteknik för olje- och gasutveckling och produktion av olja och gas. Bolaget planerar och utformar lösningar som är specialiserade på oljefälttjänster och utrustning som används under hela olje- och gasbrunns livscykel. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
David D. Dunlap
Ordförande
Terence E. Hall
Hemsida
http://ir.sup...
Bransch
Energi
Börsvärde
71 350 389 USD
Superior Energy Services Inc
156 573 160 aktier
Totalt
156 573 160 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-23
Delårsrapport
2019-06-06
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,81 -0,08 -4,59 -4,67 -5,60
ADS Crude Carriers 10,05 5,05 2,97 4,00 -
Advantage Oil & Gas Ltd 0,63 -1,84 -15,34 -23,44 -59,08
Africa Energy Corp -2,50 -4,88 -7,14 -9,30 8,33
Africa Energy Corp 4,11 0,93 -6,17 -7,09 19,69
Africa Oil -0,88 -4,27 -7,44 -3,45 -2,61
Africa Oil 0,99 -2,91 -6,25 -3,20 0,43
African Petroleum Corporation -1,98 -11,61 -7,65 10,37 -11,61
Akastor 0,50 -10,00 -13,13 -26,97 -41,03
Aker BP 2,05 -0,17 -8,48 -15,13 -16,07
Aker Solutions 3,46 1,06 -9,98 -34,30 -51,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-452,00
Balanslikviditet
2,48
Räntabilitet totalt kapital %
-43,00
Kassalikviditet
2,11
Ändring eget kapital %
-83,00
Soliditet %
8,00
Ändring totalt kapital %
-0,29
Kapitalomsättningshast.
0,94
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,06
Rörelsemarginal %
-40,00
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
-45,00
Andel utdelad vinst %
-