• Signatur Fastigheter B, sista dag för handel är den 22 oktober. Mer information här.

Om bolaget (SIGN B)

Signatur Fastigheter B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,70
 • Högst
  19,90
 • Lägst
  19,70
 • Antal
  36 666
 • Tid
  17:29:51

Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter är verksamma inom fastighetssektorn. Inom koncernen återfinns ett fokus mot förvärv och utveckling av fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter. Verksamheten är särskilt inriktad mot renovering och förnyelser av äldre fastigheter. Fastigheterna är belägna i tillväxtområden, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget gjorde ett omvänt förvärv och tog över Deflamo under 2019.
VD
Dan Astrén
Ordförande
Robert Öjfelt
Hemsida
https://signa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
689 075 819 SEK
Signatur Fastigheter B
34 968 264 aktier
Totalt
34 978 468 aktier
Introdatum
2008-01-17

Kommande händelser

2021-10-18
Extra bolagsstämma
2021-11-25
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport
2022-05-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-05-20
Delårsrapport
2021-04-23
Ordinarie utdelning Signatur Fastigheter B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: -
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,79 3,65 -0,37 -1,02 26,14
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,57 4,23 17,33 220,83 349,64
AGNC Investment Corp -1,06 0,80 -1,25 -0,12 13,40
AGNC Investment Corp -0,47 -0,31 -3,89 -1,43 11,29
Acadia Realty Trust -0,40 3,36 10,81 5,75 126,67
Acres Commercial Realty Corp 0,43 1,60 1,05 3,01 -
Acres Commercial Realty Corp 0,58 -0,95 -0,51 -3,14 -
Acrinova A -1,47 -1,11 -5,63 5,51 43,32
Acrinova B 0,43 -0,43 0,43 2,67 -
Aedifica NV 0,58 2,86 -0,26 -3,79 29,77
Agat Ejendomme -0,46 1,40 -6,44 2,35 0,00
Ägare Kapital % Röster %
Astrén Invest AB 19,50 19,50
Östersjönstiftelsen 10,00 10,00
Tomas M Holding AB 8,70 8,70
AB Halvtyget 7,50 7,50
Stanwood- Haley Proper... 7,30 7,30
Maelir Fastigheter Hol... 4,40 4,40
Peter Jonsson 2,60 2,60
Bave Group Öresund AB 2,50 2,50
Shervin Finance Invest AB 2,30 2,30
Gryningskust Holding 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2021-08-26
Räntetäckningsgrad
1,52
Räntabilitet eget kapital %
0,03
Balanslikviditet
106,82
Räntabilitet totalt kapital %
5,79
Kassalikviditet
106,76
Ändring eget kapital %
100,66
Soliditet %
41,10
Ändring totalt kapital %
70,51
Kapitalomsättningshast.
3,26
Bruttomarginal %
68,40
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
0,44
Kundfordringar oms. hast.
28,50
Nettomarginal %
177,34
Andel utdelad vinst %
-