Om bolaget (DEFL B)

Deflamo B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,200
 • Sälj
  0,218
 • Senast
  0,200
 • Högst
  0,200
 • Lägst
  0,200
 • Antal
  2 877
 • Tid
  12:23:48

Deflamo

Deflamo tillhandahåller brandsäkerhetslösningar. Bolaget producerar och marknadsför flamskyddsmedel till bolag och konsumenter vars behov är att förebygga och släcka brand, samt att brandskydda egendomar, produkter och processer. Störst andel kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, samt bland tjänstebolag. Verksamhet bedrivs inom Norden, Europa och Asien. Bolaget etablerades 2004 och har sitt huvudkontor i Malmö.
VD
Fredrik Westin
Ordförande
Jan Blomquist
Hemsida
http://www.de...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
15 717 400 SEK
Deflamo B
77 566 589 aktier
Totalt
77 566 589 aktier
Introdatum
2008-01-17

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-19
Bolagsstämma
2019-05-06
Ordinarie utdelning Deflamo B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Delårsrapport
2018-08-14
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 -0,43 2,15 -1,44 4,58
Afarak Group Oyj 1,10 -0,65 5,75 10,05 -7,26
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,80 -1,43 -3,06 5,26 0,66
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,85 -1,51 -3,11 3,77 -2,32
Air Liquide SA -0,32 0,12 3,59 5,28 12,56
Akzo Nobel NV 0,58 2,06 1,76 5,07 12,59
Aperam SA 2,64 4,78 1,67 -18,37 -35,85
ArcelorMittal SA 1,28 4,52 4,52 -25,59 -39,54
Arctic Minerals -1,41 -0,85 3,25 -6,43 4,18
Arctic Paper 0,26 1,33 21,27 12,02 -23,60
Arkema SA 0,78 5,47 9,93 -11,65 -18,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,06
Balanslikviditet
0,29
Räntabilitet totalt kapital %
-5,76
Kassalikviditet
0,29
Ändring eget kapital %
-1,50
Soliditet %
-1,11
Ändring totalt kapital %
-0,77
Kapitalomsättningshast.
0,78
Bruttomarginal %
0,23
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-7,15
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-7,34
Andel utdelad vinst %
-