Om bolaget (DEFL B)

Deflamo B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -12,75 %
 • Utv. idag SEK
  -0,038 SEK
 • Köp
  0,260
 • Sälj
  0,296
 • Senast
  0,260
 • Högst
  0,298
 • Lägst
  0,260
 • Antal
  36 760
 • Tid
  11:21:17

Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer flamskyddsmedel. Företagets produkt, Apyrum, är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Det används av industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa

VD
Fredik Westin
Ordförande
Jan Blomquist (tf)
Hemsida
www.deflamo.se
Bransch
Material
Börsvärde
23 418 926 SEK
Deflamo B
77 566 589 aktier
Totalt
77 566 589 aktier
Introdatum
2008-01-17

Kommande händelser

2019-06-19
Bolagsstämma
2019-06-20
Ordinarie utdelning Deflamo B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
 • Utdelningsdag: -
2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Delårsrapport
2019-03-18
Extra bolagsstämma
2019-03-07
Årsrapport
2019-03-07
Delårsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-08-14
Extra bolagsstämma
2018-07-02
Ordinarie utdelning Deflamo B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-02
 • Utdelningsdag: -
2018-06-29
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
17 199 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 469 000
Materiella anläggningstillgångar 8 230 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 13 699 000
Kassa och bank 2 112 000
Summa omsättningstillgångar 3 500 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 12 109 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 500 000
Kortfristiga skulder 2 591 000
Årets resultat -13 332 000
Total fakturering 3 829 000
Rörelseresultat -12 259 000
Summa finansnetto -1 073 000
Resultat efter finansiella poster -13 332 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,20 0,40 -4,25 0,69 -1,52
Afarak Group Oyj 0,36 -0,60 0,48 4,13 -14,74
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 -0,70 -4,70 -1,11 -20,05
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,76 0,46 -7,67 -1,63 -23,29
Archelon 11,11 16,67 -11,39 0,00 -54,84
Arctic Minerals -1,80 -5,22 -9,17 -17,11 -10,29
Arctic Paper 0,00 -2,33 -0,30 -23,17 -35,58
Auriant Mining -2,22 -4,76 -2,22 -17,91 -10,20
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -3,72 -18,16 -5,76
Bayn Europe -0,96 22,22 0,98 170,18 276,96
aXichem A -1,00 11,50 9,20 -5,58 231,25
Ägare Kapital % Röster %
GRYNINGSKUST HOLDING AB 11,11 9,01
FÖRVALTNINGS AB HUMMEL... 6,40 5,18
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 5,82 4,72
JAN BLOMQUIST via bola... 3,39 3,45
WILLBERG, LENNART 3,33 3,38
NORDEA BANK AB(PUBL),... 3,27 2,65
NILSSON, LEIF 2,94 4,67
VÄSTMANLANDS DALA NATION 2,04 1,66
EMINOVA FONDKOMMISSION AB 1,77 1,43
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 1,71 1,39
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,50
Räntabilitet totalt kapital %
-181,93
Kassalikviditet
0,46
Ändring eget kapital %
-111,69
Soliditet %
-46,64
Ändring totalt kapital %
-82,35
Kapitalomsättningshast.
0,13
Bruttomarginal %
0,45
Varulagrets oms. hast.
7,09
Rörelsemarginal %
-1 355,22
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 373,66
Andel utdelad vinst %
-