Om bolaget (G5EN)

G5 Entertainment

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,43 %
 • Utv. idag SEK
  -2,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  92,50
 • Högst
  94,80
 • Lägst
  92,00
 • Antal
  48 173
 • Tid
  17:29:47

G5 Entertainment

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av vardagsspel (casual games) och gratisspel (free-to-play games) för smarta telefoner och surfplattor. G5s portfölj innehåller ungefär 100 spel, varav ca 10 är free-to-play spel. Några av dessa är Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Virtual City®, Special Enquiry Detail® och Supermarket Mania®. G5 publicerar även spel som utvecklas av andra spelutvecklare, och bägge parter får då en del av intäkterna.

VD
Vladislav Suglobov
Ordförande
Petter Nylander
Hemsida
www.g5e.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
863 044 980 SEK
G5 Entertainment
8 983 850 aktier
Totalt
8 983 850 aktier
Introdatum
2006-10-02

Kommande händelser

2019-07-30
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning G5 Entertainment
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-07
Extra bolagsstämma
2018-11-06
Delårsrapport
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
423 770 000
Immateriella anläggningstillgångar 115 432 000
Materiella anläggningstillgångar 8 176 000
Finansiella anläggningstillgångar 25 993 000
Summa anläggningstillgångar 149 601 000
Kassa och bank 91 194 000
Summa omsättningstillgångar 274 169 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 230 478 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 7 641 000
Kortfristiga skulder 185 650 000
Årets resultat 89 300 000
Total fakturering 1 135 491 000
Rörelseresultat 101 718 000
Summa finansnetto 136 000
Resultat efter finansiella poster 101 853 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-22
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 5,07 %
2019-03-21
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 5,01 %
2019-03-20
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,97 %
2019-03-07
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,10 %
2019-02-18
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2019-02-01
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,07 %
2018-12-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,93 %
2018-11-09
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,19 %
 • Röstandel: 5,25 %
2018-11-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-06-12
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2018-06-11
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
ALLGON B -1,59 -4,19 22,25 48,63 2,36
Acconeer -2,59 -1,61 -9,14 -17,38 -18,08
Addnode Group B -2,04 -2,04 3,60 16,13 70,21
Advenica AB 0,00 -0,93 -9,60 -20,00 -74,70
Agillic 2,38 0,39 -10,42 -9,47 -28,33
Alcadon Group 1,46 -1,07 -4,14 -2,80 -46,54
Anoto Group -1,52 -6,79 -15,95 -61,46 -74,00
Arbona A -3,64 -13,82 -12,40 -11,67 -3,64
Arbona B 10,58 7,48 1,77 -9,45 30,68
Artificial Solutions Intern. 5,54 15,32 22,22 -47,04 -60,03
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Funds 9,54 9,54
Wide Development LTD 6,69 6,69
Purple Wolf LTD 5,69 5,69
Proxima LTD 5,49 5,49
Tommy Svensk 4,50 4,50
Avanza Pension 3,77 3,77
Rite Internet Ventures... 3,15 3,15
Nordnet Pension Insurance 2,10 2,10
Handelsbanken Funds 2,02 2,02
Daniel Eriksson 1,34 1,34
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
945,78
Räntabilitet eget kapital %
44,57
Balanslikviditet
1,25
Räntabilitet totalt kapital %
30,04
Kassalikviditet
1,25
Ändring eget kapital %
50,77
Soliditet %
65,14
Ändring totalt kapital %
25,87
Kapitalomsättningshast.
3,03
Bruttomarginal %
51,51
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,89
Kundfordringar oms. hast.
390,53
Nettomarginal %
8,88
Andel utdelad vinst %
17,44