Om bolaget (GENI)

Generic Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,74 %
 • Utv. idag SEK
  -2,55 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  41,90
 • Högst
  44,45
 • Lägst
  40,40
 • Antal
  68 262
 • Tid
  17:29:38

Generic Sweden

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service). Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.
VD
Jonas Jegerborn
Ordförande
Hans Krantz
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Teknik
Börsvärde
546 380 289 SEK
Generic Sweden
12 292 020 aktier
Totalt
12 292 020 aktier
Introdatum
2006-10-30

Kommande händelser

2021-05-19
Bolagsstämma
2021-05-19
Delårsrapport
2021-05-20
Ordinarie utdelning Generic Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-20
 • Utdelningsdag: 2021-05-26
2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-02-18
Årsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
2020-08-21
Delårsrapport
2020-05-14
Bonusutdelning Generic Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: 2020-05-20
2020-05-14
Ordinarie utdelning Generic Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,30 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: 2020-05-20
2020-05-13
Bolagsstämma
2020-05-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 - - - -
01 Communique Laboratory Inc 4,00 - - - -
1911 Gold Corp -7,04 - - - -
21Vianet Group Inc 3,67 - - - -
24SevenOffice -2,37 - - - -
3D Systems Corp 4,29 - - - -
48North Cannabis Corp -2,70 - - - -
8x8 Inc -1,73 - - - -
9F Inc 3,57 - - - -
A10 Networks Inc 0,77 - - - -
AAC Clyde Space 2,62 - - - -
Ägare Kapital % Röster %
Hans Krantz 25,50 25,50
Martin Gren 23,50 23,50
Fredrik Svedberg gm bolag 12,00 12,00
JPM Chase NA 4,70 4,70
John Löfström 3,80 3,80
Avanza Pension 3,70 3,70
Kjell Arvidsson 2,00 2,00
Tobias Järvström 1,60 1,60
Västsvenska Systembygg... 1,20 1,20
Jan Lund-Jensen 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
40 532,35
Räntabilitet eget kapital %
62,73
Balanslikviditet
248,76
Räntabilitet totalt kapital %
31,09
Kassalikviditet
245,83
Ändring eget kapital %
4,78
Soliditet %
49,56
Ändring totalt kapital %
14,60
Kapitalomsättningshast.
182,50
Bruttomarginal %
53,39
Varulagrets oms. hast.
0,59
Rörelsemarginal %
17,04
Kundfordringar oms. hast.
11,70
Nettomarginal %
17,04
Andel utdelad vinst %
90,70