Om bolaget (FIRE)

Firefly

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,68 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  44,70
 • Högst
  45,00
 • Lägst
  44,10
 • Antal
  5 056
 • Tid
  17:29:56

Firefly

Firefly tillverkar och säljer tekniska system som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet industriapplikationer övervakas processer främst inom träindustrin samt inom värmekraftverk. Bolaget erbjuder även övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Lennart Jansson
Ordförande
Erik Mitteregger
Hemsida
http://www.fi...
Bransch
Industri
Börsvärde
266 462 160 SEK
Firefly
6 001 400 aktier
Totalt
6 001 400 aktier
Introdatum
1997-06-26

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-12
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Firefly
 • Utdelning/aktie: 1,9 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 0,39 -4,14 -4,23 -5,16
2020 Bulkers 6,40 13,99 1,00 - -
3M Co 0,60 0,23 -5,86 -3,89 -20,63
51job Inc 4,38 16,09 -9,05 0,57 1,03
A. O. Smith Corp 0,39 2,07 6,56 5,88 -20,38
A.P. Møller - Mærsk A 2,91 7,53 -2,21 -6,67 -14,77
A.P. Møller - Mærsk B 2,11 7,21 -1,76 -6,51 -15,15
AAR Corp 0,54 4,47 0,83 37,39 -4,98
Aalberts NV 0,92 -1,67 -1,78 8,58 -6,18
Aallon Group Oyj 0,00 0,24 0,95 0,95 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,47 10,57 5,56 -1,81 -17,16
Ägare Kapital % Röster %
Erik Mitteregger Förva... 36,70 36,70
Magnus Vahlquist 8,00 8,00
Birgitta Svensson 5,90 5,90
Artipelaginvest AB 3,60 3,60
Försäkringsbolaget Ava... 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
2019-08-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
46,00
Balanslikviditet
2,08
Räntabilitet totalt kapital %
15,00
Kassalikviditet
1,28
Ändring eget kapital %
-34,00
Soliditet %
32,00
Ändring totalt kapital %
0,13
Kapitalomsättningshast.
1,99
Bruttomarginal %
33,00
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
7,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-