Om bolaget (NVP)

NeuroVive Pharmaceutical

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,066 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,190
 • Högst
  1,230
 • Lägst
  1,158
 • Antal
  3 692 943
 • Tid
  17:29:30

NeuroVive Pharmac.

NeuroVive Pharmaceutical är ett företag verksamt inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333). Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas.

VD
Erik Kinnman
Ordförande
David Laskow-Pooley
Hemsida
www.neurovive.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
221 283 583 SEK
NeuroVive Pharmaceutical
185 952 591 aktier
Totalt
185 952 591 aktier
Introdatum
2008-10-03

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-21
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning NeuroVive Pharmaceutical
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2019-02-26
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,35
 • Handlas utan rätt: 2019-02-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-15
2019-01-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,35
 • Handlas utan rätt: 2019-01-18
 • Tidsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-06
 • Likviddag: -
2019-01-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-TR
 • Noteringsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-04
2019-01-17
Extra bolagsstämma
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-TO5
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-11-28
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
2018-05-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
120 106 000
Immateriella anläggningstillgångar 74 315 000
Materiella anläggningstillgångar 162 000
Finansiella anläggningstillgångar 13 102 000
Summa anläggningstillgångar 87 579 000
Kassa och bank 28 992 000
Summa omsättningstillgångar 32 527 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 100 716 000
Minoritetsintressen 5 131 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 14 259 000
Årets resultat -71 603 000
Total fakturering 585 000
Rörelseresultat -71 088 000
Summa finansnetto -571 000
Resultat efter finansiella poster -71 603 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-07
 • Vem: Rothesay Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-02-28
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,01 %
 • Röstandel: 3,01 %
2019-02-21
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,57 %
 • Röstandel: 5,57 %
2019-02-21
 • Vem: Rothesay Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,21 %
 • Röstandel: 5,21 %
2018-05-31
 • Vem: Maas Biolab, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,23 %
 • Röstandel: 4,23 %
2018-05-31
 • Vem: Baulos Capital Belgium SA/NV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,28 %
 • Röstandel: 3,28 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
2cureX -1,16 3,03 7,59 4,42 123,98
A1M Pharma 0,00 12,87 23,64 -1,72 -71,75
ADDvise Group A 1,88 -4,68 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 4,17 -0,66 0,00 20,19 -45,85
ALK-Abelló B 0,48 4,72 34,10 42,04 45,14
Acarix 4,89 11,29 30,08 12,81 -47,44
Active Biotech 2,10 0,00 -5,54 -17,19 12,48
AddLife B -1,16 0,00 1,59 22,60 30,43
AdderaCare 0,00 -5,13 -1,86 47,41 -4,39
Aino Health -2,58 0,41 -9,41 118,22 -19,24
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension Försäkr... 14,34 14,34
EuroClear Bank S.A/N.V... 4,90 4,90
Nordnet Pensionförsäkr... 4,11 4,11
Baulos Capital Belgium... 3,28 3,28
Rothesay Limited 3,19 3,19
Danske Bank Internatio... 2,29 2,29
Handelsbanken Liv 1,83 1,83
Försäkrings AB Skandia 0,97 0,97
Ekman, Tobias 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-120,08
Räntabilitet eget kapital %
-69,16
Balanslikviditet
1,56
Räntabilitet totalt kapital %
-61,92
Kassalikviditet
1,56
Ändring eget kapital %
-3,69
Soliditet %
84,13
Ändring totalt kapital %
-3,99
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-2 974,86
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-2 772,63
Andel utdelad vinst %
-