Om bolaget (NVP)

NeuroVive Pharmaceutical

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,32 %
 • Utv. idag SEK
  +0,004 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,248
 • Högst
  1,258
 • Lägst
  1,214
 • Antal
  607 556
 • Tid
  17:29:44

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceuticals är verksamma inom mitokondriell medicin, vilket innefattar utveckling av läkemedel till patienter där kroppens mitokondrier, kända som cellernas energiförsörjare, inte fungerar. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Erik Kinnman
Ordförande
David Laskow-Pooley
Hemsida
http://www.ne...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
231 325 023 SEK
NeuroVive Pharmaceutical
185 952 591 aktier
Totalt
185 952 591 aktier
Introdatum
2008-10-03

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-21
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning NeuroVive Pharmaceutical
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2019-02-26
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,35
 • Handlas utan rätt: 2019-02-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-15
2019-01-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,35
 • Handlas utan rätt: 2019-01-18
 • Tidsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-06
 • Likviddag: -
2019-01-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-TR
 • Noteringsperiod: 2019-01-23 - 2019-02-04
2019-01-17
Extra bolagsstämma
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NVP-TO5
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-11-28
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-07
 • Vem: Rothesay Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-02-28
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,01 %
 • Röstandel: 3,01 %
2019-02-21
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,57 %
 • Röstandel: 5,57 %
2019-02-21
 • Vem: Rothesay Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,21 %
 • Röstandel: 5,21 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
2cureX 0,00 5,59 3,88 1,58 87,72
A1M Pharma -12,23 -15,90 91,43 118,22 -47,72
ADDvise Group A 2,54 3,42 5,22 -40,10 -39,50
ADDvise Group B -1,80 5,81 3,80 9,33 -36,92
Acarix -2,61 -1,11 4,93 17,94 -21,58
AcouSort -5,68 1,22 3,75 -5,68 -2,35
Active Biotech 2,28 -1,10 3,46 -5,99 -49,68
AcuCort -0,32 -3,43 2,31 -7,46 34,78
AddLife B 1,46 -2,46 -6,40 10,76 36,95
AdderaCare 1,45 -5,08 -15,66 -25,73 -25,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-21
Räntetäckningsgrad
-134,14
Räntabilitet eget kapital %
-0,39
Balanslikviditet
9,18
Räntabilitet totalt kapital %
-0,36
Kassalikviditet
9,18
Ändring eget kapital %
1,06
Soliditet %
0,93
Ändring totalt kapital %
0,89
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-10 785,60
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-14 835,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-14 852,60
Andel utdelad vinst %
-